1991 год

 • Міжнародна конвенція з охорони птахів, які корисні в сільському господарстві

  Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве Правительство Германии, Австро-Венгрии, Бельгии, Испании, Франции, Греции, Люксембурга, Монако, Португалии, Швеции и Ш...

 • Конвенція про звільнення шпитальних суден від портових та інших зборів

  Конвенция об освобождении госпитальных судов от портовых и иных сборов (Гаага, 21 декабря 1904 года) заключенная между Германией, Австро-Венгрией,...

 • III Конвенція про відкриття воєнних дій

  III Конвенция об открытии военных действий (Гаага, 18 октября 1907 года) (Начало - см. Конвенцию о мирном решении международных столкновений...

 • Конвенція про встановлення підводних мін, що автоматично підриваються від зіткнення Гаага, 18 жовтня 1907 року

  Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин Гаага, 18 октября 1907 года (Перечень глав государств)...

 • Конвенція про бомбардування морськими силами під час війни (IX Гаазька конвенція)

  Конвенція про бомбардування морськими силами під час війни (IX Гаазька конвенція) (витяг) Натхненні стремлінням здійснити намір, висловлений П...

 • Конвенція про деякі обмеження користування правом захоплення у морській війні Гаага, 18 жовтня 1907 року

  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне Гаага, 18 октября 1907 го...

 • VI Конвенція про становище ворожих торговельних суден на початок військових дій

  VI Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных действий (Гаага, 18 октября 1907 года) (Начало - см. Конвенцию о мир...

 • Конвенція про права та обов"язки нейтральних держав у разі морської війни Гаага, 18 жовтня 1907 року

  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны Гаага, 18 октября 1907 год...

 • Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція)

  Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція) (укр., рос.) (витяг) Беручи до уваги, що,...

 • VII Конвенція про перетворення торговельних суден у військові судна

  VII Конвенция об обращении торговых судов в суда военные (Гаага, 18 октября 1907 года) (Начало - см. Конвенцию о мирном решении международных столкн...

 • II Конвенція про обмеження застосування сили у разі стягнення договірних боргових зобов"язань

  II Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по договорным долговым обязательствам (Гаага, 18 октября 1907 года) Желая избегать вооруженных между...

 • Конвенція про мирне вирішення міжнародних сутичок (I Гаазька конвенція)

  Конвенция о мирном решении международных столкновений (Гаага, 18 октября 1907 года) (Так как Конвенция открыта для подписания до 30 июня 1908 года*, то подписавшие державы и...

 • Конвенція про права і обов"язки нейтральних держав та осіб у разі сухопутної війни Гаага, 18 жовтня 1907 року

  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны Гаага, 18 октября 1907...

 • Конвенція про застосування до морської війни початку Женевської конвенції

  Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции (Гаага, 18 октября 1907 года) (официальный перевод) заключенная между Ге...

 • Угода стосовно припинення обігу порнографічних видань

  Соглашение относительно пресечения обращения порнографических изданий (Париж, 4 мая 1910 года) ( Изменения к Соглашению дополнительно см. в Протоко...

 • Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого (I)

  Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й по-за Україною сущого (I) Народе Український! Народне селян, робітників,...

 • Універсал Української Центральної Ради (II)

  Універсал Української Центральної Ради (II) Громадяне землі Української. Представники Временного Правительства повідомили нас про ті п...

 • Основи Тимчасового управління на Україні

  Основи Тимчасового управління на Україні На підставі згоди з Временним Правительством від 3 липня 1917 року, - орган революційної демократії всіх народі...

 • Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні

  Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні 1. На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцев...

 • Універсал Української Центральної Ради (III)

  Універсал Української Центральної Ради (III) Народе український і всі народи України! Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республ...