1992 год

 • Список ратифікацій Конвенції N 95 Міжнародної організації праці "Про захист заробітної плати"

  Список ратификаций Конвенции N 95 Международной организации труда "Относительно защиты заработной платы" ( 993_146 ) (Женева, 1 июля 1949 года)...

 • Угода між Національним банком Таджикистану і Національним банком України про організацію розрахунків

  Соглашение между Национальным банком Таджикистана и Национальным банком Украины об организации расчетов Национальный банк Таджикистана и Национальный банк Украины, действующие на...

 • Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій за першою вимогою 1992 року

  Унифицированные правила международной торговой палаты для гарантий по первому требованию 1992 года А. Сфера применения правил Статья 1...

 • Декларація Хельсінкської зустрічі на вищому рівні (Витяг)

  Декларация Хельсинкской встречи на высшем уровне (Публикуется в извлечениях) Хельсинки, 1992 г. VI. Человеческое измерение (1) Г...

 • Про здійснення першочергових заходів щодо забезпечення соціального захисту населення в умовах лібералізації цін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 1 січня 1992 р. N 1 Київ Про здійснення першочергових заходів щодо за...

 • Питання Державного комітету у справах охорони державного кордону України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 2 січня 1992 р. N 7 Київ Про заступників начальника Лікувально-оздоровчого об...

 • Про заступників начальника Лікувально-оздоровчого об"єднання при Кабінеті Міністрів України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 2 січня 1992 р. N 3 Київ Питання Державного комітету у справах...

 • Про призначення т. Уманця М.П. президентом Українського державного концерну по експлуатації об"єктів атомної енергетики і промисловості

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 2 січня 1992 р. N 2 Київ Про призначення т. Уманця М.П. президентом...

 • Про створення Державної адміністрації морського транспорту України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 2 січня 1992 р. N 4 Київ ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ...

 • Про збільшення граничної чисельності центрального апарату МВС України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 2 січня 1992 р. N 1-р Київ 1. Збільшити граничну чисельність центрального апар...

 • Про передачу Київської фабрики художньої галантереї із підпорядкування концерну "Укрмісцевпром" у відання Фонду України соціального захисту інвалідів

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 3 січня 1992 р. N 4-р Київ З метою створення виробничої бази для орга...

 • Про порядок призначення і увільнення з посад працівників Адміністрації Президента України

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про порядок призначення і увільнення з посад працівників Адміністрації Президента України...

 • Про затвердження поданого Держлегпромом України проекту будівництва шкіряного заводу в м. Кривому Розі

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 3 січня 1992 р. N 2-р Київ 1. Затвердити поданий Держлегпромом України...

 • Про встановлення продажу буряко-насінницьким господарствам, фермерам, орендарям і насіннєвим заводам жому, патоки і цукру

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 3 січня 1992 р. N 3-р Київ ( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ...

 • Угода про встановлення дипломатичних відносин

  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ Угода про встановлення дипломатичних відносин Министерство иностранных дел Эстонской Республики свидетельствуют свое уважен...

 • Питання Державного митного комітету України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 3 січня 1992 р. N 5 Київ Питання Державного митного...

 • Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України Президія Верховної Ради України п о с т а н о...

 • Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1992 році

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню в 1992 році ( Відомості Верховної Ради (ВВР),...

 • Про проект Постанови Верховної Ради України про формування валютних фондів України у 1992 році

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про проект Постанови Верховної Ради України про формування валютних фондів України у 1992 році ( Відомості Верховної Ради (ВВР)...

 • Про покладення виконання функцій Центральної комісії з питань всеукраїнських та місцевих референдумів на Центральну виборчу комісію по виборах народних депутатів України

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про покладення виконання функцій Центральної комісії з питань всеукраїнських та місцевих референдумів на Центральну виборч...