1993 год

 • Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається

  Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, пр...

 • Угода між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією

  Угода між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією ( Доповнення до Угоди додатково див. в документі ( 994_162 ) від 22.12.1994 )...

 • Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів

  МIЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА П Р А В И Л А Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція 1993 р., публ. МТП N 500) { Додатково д...

 • Про правове врегулювання діяльності морського транспорту України

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 ) Про Комісію з питань ядерної полі...

 • Про Комісію з питань ядерної політики

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про правове врегулювання діяльності морського транспорту України З метою захисту інтересів України, ств...

 • Про Міністра енергетики і електрифікації України

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Міністра енергетики і електрифікації України Призначити ГРИЦЕНКА Анатолія Васильовича Міністром енергетики і електрофікації України, уві...

 • Про урочистий вечір, присвячений 75-й річниці IV Універсалу Центральної Ради

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про урочистий вечір, присвячений 75-й річниці IV Універсалу Центральної Ради 1. Підтримати ініціативу Всеукраїн...

 • Про затвердження персонального складу Головної ради та президії Головної ради Вищої атестаційної комісії України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 4 січня 1993 р. N 1 Київ { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ...

 • Про призначення Макаренка О.Д. заступником Міністра закордонних справ України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 4 січня 1993 р. N 2 Київ Про призначення Макаренка О.Д. заступ...

 • Про Шевчука П.Л. та Гусєву Л.М.

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Шевчука П.Л. та Гусєву Л.М. Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є: 1. Звільнити ШЕВЧУКА Петра Івано...

 • Про внесення доповнень до пункту 2 наказу N 16 Генерального прокурора України "Про організацію роботи із заявами і скаргами в органах прокуратури" від 04.04.92 р.

  ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ Н А К А З N 2 від 04.01.93 м. Київ vd930104 vn2 Про внесення доповнень до пункту 2 наказу N 16 Генерального прокурора Україн...

 • Про створення Державної лабораторії з аналізу якості лікарських засобів

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 05.01.1993 N 3 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства...

 • Про Положення про Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Положення про Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, ко...

 • Про перелік питань для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України у першому півріччі 1993 року

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про перелік питань для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України у першому півріччі 1993 ро...

 • Про призначення Достоєвського П.П. начальником Головного управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України - Головним державним інспектором ветеринарної медицини України

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 5 січня 1993 р. N 3 Київ Про призначення Достоєвського П.П. начальником...

 • Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258

  КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 5 січня 1993 р. N 4 Київ Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету...

 • Про створення депутатської робочої групи для проробки питань, пов"язаних з ратифікацією Верховною Радою України Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь та набуттям Україною без"ядерного статусу

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про створення депутатської робочої групи для проробки питань, пов'язаних з ратифікацією Верховною Радою України Договору...

 • Про проекти законів про Кабінет Міністрів України і про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України та проект Постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону про Кабінет Міністрів України

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про проекти законів про Кабінет Міністрів України і про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України...

 • Про підсумки навчання голів та відповідальних працівників Рад народних депутатів у Центрі підвищення кваліфікації кадрів Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про підсумки навчання голів та відповідальних працівників Рад народних депутатів у Центрі підвищення кваліфікації кад...

 • Про хід виконання постанов Президії Верховної Ради України від 27 та 30 серпня 1991 року про створення Українського незалежного інформаційного агентства новин (УНІАН)

  П О С Т А Н О В А ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про хід виконання постанов Президії Верховної Ради України від 27 та 30 серпня 1991 року про створення Українського незалеж...