1996 год

 • Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 70/99 ( 70/99 ) від 27.01.99 ) Про делегування повноважень державної виконавчої...

 • Лісабонська декларація щодо моделі загальної та всеосяжної безпеки для Європи XXI століття

  Лиссабонская декларация по модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века Лиссабон, 1996 1. Мы, собравшиеся в Лиссабоне главы го...

 • Всесвітня спадщина. Список ЮНЕСКО

  Всесвітня спадщина. Список ЮНЕСКО 1. Національний парк Наханні (Канада) 2. Національний парк Вуд-Баффало (Канада) 3. Канадські парки у Скелястих горах (Канада) 4. Хед-См...

 • Державний стандарт України Документація. Звіти у сфері науки і техніки

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ від 01.01.96 м.Київ vd960101 Державний стандарт України Документація. Звіти у сфері на...

 • Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат і розташування штрихкодових символів EAN на тарі й обгортці товарної продукції. Загальні вимоги. ДСТУ 3147-95.

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ И ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ от 01.01.96 г. Киев Коды и кодирование и...

 • Методичні рекомендації про порядок отримання майнового паю при виході із колективного сільськогосподарського підприємства його членів

  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УААН від 01.01.96 м.Київ vd960101 Методичні рекомендації про порядок отримання майнового паю при вих...

 • Рекомендація N 11 Європейської економічної комісії ООН "Питання документації в міжнародних перевезеннях небезпечних ватажів"

  Рекомендация N 11 Европейской экономической комиссии ООН Вопросы документации при международных перевозках опасных грузов (Женева, январь 1996 года...

 • Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки Росії про вступ до Ради Європи (витяг)

  Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки Росії про вступ до Ради Європи (витяг) 7. ... Асамблея вважає, що відповідно до статті...

 • Рекомендація N 5 Європейської економічної комісії ООН "Скорочення для "ІНКОТЕРМС". Алфавітний код для ІНКОТЕРМС 1990"

  Рекомендация N 5 Европейской экономической комиссии ООН Сокращения для "ИНКОТЕРМС" Алфавитный код для "ИНКОТЕРМС 1990" (Женева, январь 1996 года)...

 • Рекомендація N 24 Європейської економічної комісії ООН "Узгодження кодів статусу перевезення"

  Рекомендация N 24 Европейской экономической комиссии ООН "Согласование кодов статуса перевозки" (Женева, январь 1996 года) В 1992 году в ходе совещаний объ...

 • Рекомендація N 16 Європейської економічної комісії ООН "ЛОКОД ООН - Класифікатор портів та інших пунктів" (друге видання)

  Рекомендация N 16 Европейской экономической комиссии ООН ЛОКОД ООН - Классификатор портов и других пунктов (второе издание) (Женева, январь 1996 го...

 • Міжнародні правила по інкасо (редакція 1995 року)

  Международные правила по инкассо (редакция 1995 года) Вступление Международная торговая палата (МТП) призвана способствовать созданию благоприятных условий дл...

 • Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. ДСТУ 3145-95.

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ И ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ от 01.01.96 г. Киев Коды и к...

 • Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та означення. ДСТУ 3144-95.

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ И ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ от 01.01.96 г. Киев Коды и кодирование и...

 • Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги. ДСТУ 3148- 95.

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ И ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ от 01.01.96 г. Киев Коды и кодирование и...

 • Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Штрихкодові символи EAN. Вимоги до побудови. ДСТУ 3146- 95.

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ И ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ от 01.01.96 г. Киев Коды и к...

 • Декларація лісабонського саміту

  Декларация лиссабонского саммита Лиссабон, 1996 1. Мы, главы государств и правительств государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Е...

 • Про внесення змін до загальної структури Української Академії державного управління

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001 ) Про внесення змін до загальної структур...

 • Президент України Указ

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 3 січня 1996 р. N 10/96 ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 129/97 від 08.02.97 )...

 • Про присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури Присвоїти працівникам органів прокуратури України...