2002 год

 • Практика застосування судами законодавства про військові службові злочини

  ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я 01.01.2002 Практика застосування судами законода...

 • Статус Багатосторонньої конвенції про уникнення подвійного оподаткування виплат авторської винагороди і додаткового Протоколу

  Статус Многосторонней конвенции об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения и дополнительного Протокола ( 995_259 )...

 • Короткі відомості про "Вісник Академії правових наук України"

  АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ Короткі відомості про "Вісник Академії правових наук України" Академія має постійний друкований орган - "Вісник Академії правових наук України", заре...

 • Про підсумки експерименту по суттєвому збільшенню внутрішніх авіаційних перевезень

  КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я 01.01.2002 N 49 Про підсумки експерименту по суттєвому збільшенню внутрішніх...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про співробітництво в галузі лісопрмислового комплексу та лісового господарства від 11 вересня 1998 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению о сотрудничестве в области лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства от 11 сентября 199...

 • Рекомендації Комісії Європейського співтовариства щодо забезпечення якості аудиту в країнах Євросоюзу

  Рекомендації Комісії Європейського співтовариства щодо забезпечення якості аудиту в країнах Євросоюзу Мінімальні вимоги Комісія Європейського співтовариства підг...

 • Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на січень 2002 року *

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ від 01.01.2002 Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення), встановлені енергопостачальними компаніями на січень 20...

 • Тематичний план науково-дослідних робіт Науково-дослідного центру правової інформатики АПрН України на 2002-2006 роки

  АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ ПОГОДЖЕНО Президент Академії правових наук України...

 • Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо основних напрямків та цілей програми допомоги з боку Агентства міжнародного розвитку США на 2002 рік

  Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо основних напрямків та цілей програми допомоги з боку Агентства міжнародного розвитку США на 2002 рік...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про товарообіг та виробничу кооперацію в галузі машинобудування на взаємопогодженій основі від 9 грудня 1994 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению о товарообороте и производственной кооперации в области машиностроения на взаимоувязанной основе от 9...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про порядок розробки і дотримання узгоджених норм і вимог з охорони праці при взаємній поставці продукції від 12 квітня 1996 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению о порядке разработки и соблюдении согласованных норм и требований по охране труда к взаимопоставляе...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності у Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств от 26 мая 1...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Рішення про Положення про порядок застосування податку на додану вартість та акцизів по кооперованим поставкам матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для виробництва озброєння і війсь

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о Положении о порядке применения налога на добавленную стоимость и акцизов по кооперированным поставкам материалов,...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Протоколу про правила процедури проведення консультацій про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі держав-учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі від 24 грудня 1999 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Протоколу о правилах процедуры проведения консультаций о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли государств-участн...

 • Статус Всесвітньої конвенції про авторське право, підписаної у Женеві 1952 р. та додаткових Протоколів 1, 2, і 3

  Статус Всемирной конвенции об авторском праве, подписанной в Женеве в 1952 г. ( 995_052 ), и дополнительных Протоколов 1, 2 и 3 ( 952_001 )...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур за Угодою про створення Платіжного союзу держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 21 жовтня 1994 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению о создании Платежного союза государств-участников Содружества Независимых Государств от 21 октябр...

 • Про нагородження орденом "За заслуги"

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про нагородження орденом "За заслуги" За вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток З...

 • Про затвердження Тарифів на інші послуги поштового зв"язку

  УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" Н А К А З N 3 від 02.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

 • Про внесення змін до Технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів

  ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ Н А К А З 02.01.2002 N 1 Зареєстровано в Чернігівському облас...

 • Щодо оцінки цілісних майнових комплексів під час приватизації

  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ N 10-36-21 від 02.01.2002 Центральному апарату, регіональним відділенням та...