2004 год

 • Щодо призупинення та скасування дії спеціальних санкцій

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Л И С Т 31.12.2003 N 16/16-4184-ЕП Начальникам регіональних ми...

 • Президент України Указ

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 1 січня 2004 р. N 10/2004 (Опублікуванню не підлягає)

 • Судова практика з розгляду адміністративних справ про деякі правопорушення на транспорті *

  СУДОВА ПАЛАТА У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я 01.01.2004 Судова практика з розгляду адміністратив...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення спільного науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 року від 16 березня 20

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Протоколу о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-уча...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про організацію робіт з міждержавної стандартизації озброєнь та військової техніки від 3 листопада 1995 року від 16 березня 2001 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Протоколу о внесении дополнений и изменений в Соглашение об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и во...

 • Про надіслання наказу Держмитслужби

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Л И С Т 02.01.2004 N 11/3-10-2-ЕП Начальникам регіональних ми...

 • Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення) на січень 2004 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 02.01.2004 Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення) на січень...

 • Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 05.01.2004 N 2 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної...

 • Про призначення Є. Перелигіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ірландії

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про призначення Є. Перелигіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ірландії Призначити ПЕРЕЛИГІНА Євгена Юрійовича...

 • Про присвоєння А. Олійнику дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про присвоєння А. Олійнику дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу...

 • Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік 1. Схвалити заходи щодо реалізац...

 • Про заходи щодо посилення державного контролю у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо посилення державного контролю у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів...

 • Про звільнення М. Дашкевича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про звільнення М. Дашкевича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республі...

 • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента Україн

  У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України Визнати такими, що втратили чинність у частин...

 • Президент України Розпорядження

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 5 січня 2004 р. N 4/2004-рп (Текст не для друку)

 • Президент України Розпорядження

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 5 січня 2004 р. N 5/2004-рп ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента N 663/2005 ( 663/2005 ) від 18....

 • Про уповноваження І. Смешка на підписання Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про уповноваження І. Смешка на підписання Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту дер...

 • Про уповноваження А. Шевчука на підписання Європейської угоди про правила, що регулюють пересування осіб між державами - членами Ради Європи

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про уповноваження А. Шевчука на підписання Європейської угоди про правила, що регулюють пересування осіб між державами - ч...

 • Про призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту Відповідно до Указів Президента...

 • Про затвердження на грудень 2003 року тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 05.01.2004 N 1 Про затвердження на грудень 2003 року тарифів на електричну енергію...