2006 год

 • Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2005 року N 264 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Народної Довіри"

  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ П О С Т А Н О В А 31.12.2005 N 361 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Угоди держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво у сфері роботи з молоддю від 25 листопада 2005 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 25...

 • Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік

  КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я N 1 від 01.01.2006 Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік...

 • Про створення міського штабу з координації роботи із забезпечення природним газом споживачів міста Києва

  КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я N 2 від 01.01.2006 Про створення міського штабу з координації роботи із забезпечення природним газом споживачів міста...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур щодо Рішення про надання Російському університету дружби народів статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі інформаційного забезпечення освітніх систем дер

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о придании Российскому университету дружбы народов статуса базовой организации государств-участников Содружества Неза...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Рішення про надання Білоруському національному технічному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з вищої технічної освіти

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о придании Белорусскому национальному техническому университету статуса базовой организации государств-участников Содружества...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Рішення про надання Державному інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з інформатики Республіки Вірменія статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Де

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о придании Государственному институту повышения квалификации и переподготовки кадров по информатике Республики Армения статуса ба...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур щодо Рішення про конкурс на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг від 25 листопада 2005 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества проду...

 • План проведення перевірок ліцензіатів за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних

  МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМIТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник Голови Комітету...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів від 14 квітня 1994 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Протоколу о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Рішення про надання Установі освіти "Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з осв

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о придании Учреждению образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" статус...

 • Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

  СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА Л И С Т 01.01.2006 УЗАГАЛЬНЕННЯ су...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению о сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органам...

 • План проведення перевірок ліцензіатів за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпус

  КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник Голови Комітету...

 • Заява щодо співробітництва у газовій сфері

  МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 01.01.2006 ЗАЯВА щодо співробітництва у газовій сфері У перший день 2006 року російська сторона...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Рішення про надання Установі освіти "Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з еко

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о придании Учреждению образования "Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова" с...

 • Відомості про ратифікацію Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів від 24 вересня 1993 року

  Сведения о ратификации Соглашения о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов от 24 сентября 1993 года ( 997_037 )...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур щодо Рішення про надання Білоруському державному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі ліцензування, атестації та акредитації освітніх за

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о придании Белорусскому государственному университету статуса базовой организации государств-участников Содружества Незав...

 • Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії "Партія Пенсіонерів України"

  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ П О С Т А Н О В А 02.01.2006 N 2 Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до...

 • Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Лазаренка

  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ П О С Т А Н О В А 02.01.2006 N 14 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блок...