2007 год

 • Про впорядкування робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 31 грудня 2006 р. N 1856 Київ Про впорядкування робіт з утилізації...

 • СПЗ (за грудень 2006 р.)

  МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМIТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Комітету з контролю...

 • Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік

  НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 01.01.2007 ОСНОВНI ЗАСАДИ грошово-кредитної політики на 2007 рік Основні засади грошово-кредитної політики...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур щодо Рішення про створення Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 грудня 2004 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Решению о создании Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств-участников Содружества Н...

 • План проведення перевірок дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин

  МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ КОМIТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Комітету з контролю...

 • Уніфіковані звичаї та правила по документарному акредитиву (UCP-600)

  Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву (UCP-600) Вступают в силу с 1 июля 2007 года Статья 1 Применение Унифицированн...

 • Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур щодо Протоколу про внесення змін до Угоди про співробітництво в галузі лісопромислового комплексу та лісового господарства від 11 вересня 1998 року від 25 травня 2006 року

  Сведения о выполнении внутригосударственных процедур по Протоколу о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства от...

 • Про скасування наказів щодо затвердження форм державної статистичної звітності з питань обліку геологорозвідувальних робіт та видобутку корисних копалин

  ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 02.01.2007 N 2 Про скасування наказів щодо затвердження форм...

 • Щодо експорту продукції кольорових металів ВАТ "...................."

  МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ Л И С Т 02.01.2007 N 01/7-1-1 Державна митна служба У...

 • Щодо сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

  ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ Л И С Т 02.01.2007 N 5/03-30 ТОВ "Баланс-Клуб" (Витяг) П...

 • Про оновлення інформації щодо списку країн - учасниць Кімберлійського процесу та експертів-гемологів Державного гемологічного центру України

  ДЕРЖАВНИЙ ГЕМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ Л И С Т 04.01.2007 N 71000-1/0401/07-3 Державна митна служба...

 • Щодо створення нової системи виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

  АКАДЕМIЯ ПЕДАГОГIЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Л И С Т 04.01.2007 N 2-6/207 Міністерство освіти і науки...

 • Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

  ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 04.01.2007 N 1 Зареєстровано в Міністерстві...

 • Про стабілізацію епізоотичної ситуації у Бразилії

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Департамент заходів торговельної політики Л И С Т 04.01.2007 N 18/18-2/985-ЕП Начальника...

 • Щодо індексу споживчих цін (індексу інфляції) у грудні 2006 року

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ П О В І Д О М Л Е Н Н Я 05.01.2007 За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс...

 • Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про створення Міждержавної робочої групи з підготовки проекту Концепції подальшого розвитку Співдружності Незалежних Держав

  Решение Совета министров иностранных дел государств-членов Содружества об образовании Межгосударственной рабочей группы по подготовке проекта Концепции дальнейшего...

 • Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 23.08.2005 N 4069/05

  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З 05.01.2007 N 185 Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від...

 • Положення Товариства з обмеженою відповідальністю "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" про правила формування і ведення кредитних історій

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ" ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор...

 • Щодо встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів

  НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Л И С Т 05.01.2007 N 13-411/47-94 Територіальним управлінням НБ...

 • Щодо надання роз'яснення стосовно можливості видачі у відособлених виробничих підрозділах підприємства заробітної плати

  НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Л И С Т 05.01.2007 N 11-115/23-75 Щодо надання роз'яснення Національний банк України розглянув Ваше зве...