Яндекс поиск

Посадова інструкція Верстатник деревообробних верстатів
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Деревообробний цех

Посада:
Верстатник деревообробних верстатів

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність верстатника деревообробних верстатів.
Верстатник деревообробних верстатів відноситься до категорії технічних виконавців.
Верстатник деревообробних верстатів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника деревообробного цеху.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
начальнику деревообробного цеху

1.4.2.
Додаткове підпорядкування
директору підприємства

1.4.3
Віддає розпорядження

·

1.4.4
Працівника заміщає
особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5
Працівник заміщає

·

Кваліфікаційні вимоги до верстатника деревообробних верстатів:
2.1.
Освіта*
початкова професійна

2.2.
Досвід роботи
без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.
Знання
призначення, устрій і правила налагодження устаткування, що обслуговується;
правила заточення свердлів;
правила установки інструмента, що ріже;
фізико-механічні властивості деревини;
породи деревини і її пороки;
режими стругання деревини різних порід;
основи теорії різання деревини;
причини, що впливають на товщину стружки;
дефекти, що виникають при вирізці зразків;
правила читання креслень;
стандарти і технічні умови на сировину, стружку й оброблювані деталі;
вимоги, пропоновані до якості обробки деталей;
припуски і допуски на обробку;
класи точності обробки;
пристрій, призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів;
вимоги до використання засобів захисту;
способи і прийоми безпечного виконання робіт;
порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
правила внутрішнього трудового розпорядку;
правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.
Навички
роботи зі спеціальності

2.5.
Додаткові вимоги
---

Документи, які регламентують діяльність верстатника деревообробних верстатів
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника деревообробного цеху); Положення про деревообробний цех, Посадова інструкція верстатника деревообробних верстатів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки верстатника деревообробних верстатів
4.1. Верстатник деревообробних верстатів перед початком робочого дня:

· проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

· проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

· приймає робоче місце;

· підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

· перевіряє справність устаткування, інструментів і пристосувань;
4.2. У процесі роботи верстатник деревообробних верстатів:

· дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

· використовує засоби індивідуального захисту;

· дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

· негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

· надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні;
4.3. Протягом робочого дня верстатник деревообробних верстатів:
приймає деталі для обробки на деревообробних верстатах;
укладає деталі на підстопне місце;
підносить заготівлі до верстата;
встановлює різальний інструмент;
виконує токарські роботи по кресленням, зразкам і ескізам;
здійснює стругання:
деталей і профілювання заготівель на стругальних, калевочних верстатах;Скачать в формате DOC