Яндекс поиск

Посадова інструкція Секретар навчальної частини
20.11.2009 11:42
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування підприємства, організації, установи)

(керівник підприємства, організації, установи)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

00.00.0000

· 00

(підпис)

(П.І.Б.)

Структурний підрозділ: 
Освітня установа

Посада:
Секретар навчальної частини

00.00.0000 

Загальні положення
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність секретаря навчальної частини.
Секретар навчальної частини відноситься до категорії технічних виконавців.
Секретар навчальної частини призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника освітньої установи.
Посадове підпорядкування:
1.4.1
Пряме підпорядкування
керівнику освітньої установи

1.4.2.
Додаткове підпорядкування
заступнику керівника

1.4.3
Віддає розпорядження


1.4.4
Працівника заміщає
особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5
Працівник заміщає


Кваліфікаційні вимоги до секретаря навчальної частини:
2.1.
Освіта*
вища професійна

2.2.
Досвід роботи
від 2 років

2.3.
Знання
Положення й інструкції з ведення діловодства.
Керівний склад установи і його підрозділів.
Правила експлуатації диктофонів, магнітофонів.
Правила користування приймально-переговорними пристроями.
Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядницької документації.
Правила внутрішнього розпорядку.
Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.
Навички
роботи зі спеціальності

2.5.
Додаткові вимоги


Документи, які регламентують діяльність секретаря навчальної частини
3.1 Зовнішні документи:
Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.
3.2 Внутрішні документи:
Статут освітньої установи, Накази і розпорядження директора освітньої установи; Положення про навчальну частину, Посадова інструкція секретаря навчальної частини, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Посадові обов'язки секретаря навчальної частини
Секретар навчальної частини:
4.1. Оформляє особисті справи прийнятих на навчання і протоколи приймальної комісії установи.
4.2. Оформляє залікові книжки, студентські квитки студентам.
4.3. Веде книги видачі дипломів і дублікатів дипломів і посвідчень, алфавітну книгу студентів, облік годин навчальної роботи викладачів і відвідуваності занять студентами.
4.4. Готує журнали навчальних занять, накази і розпорядження по руху контингенту студентів.
4.5. Оформляє заявки на обліково-звітну документацію.
4.6. Обробляє й оформляє здачу особистих справ студентів в архів.
4.7. Працює в тісному контакті з викладачами, завідувачами відділеннями, бухгалтерською службою освітньої установи.

Права секретаря навчальної частини
Секретар навчальної частини має право:
5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підпри
·


Скачать в формате DOC