Яндекс поиск

Цивільне право 1 (тести)
20.11.2009 11:42

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
ЗАВДАННЯ
для тестового контролю з навчальної дисципліни
"Цивільне право"
для студентів III курсу денної форми навчання
(самостійна робота студентів)Харків 2007Завдання для тестового контролю з навчальної дисципліни "Цивільне право" для студентів III курсу денної форми навчання/
Уклад.: С.А. Косінов, - Харків:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007. - с.
Укладачі: С.А. Косінов,
Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою
академії (протокол № від р.)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей навчальний посібник призначений для тестового контролю з навчальної дисципліни "Цивільне право" для студентів III курсу денної форми навчання. Його зміст відповідає програмі навчального дисципліни "Цивільне право України" для студентів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Метою тестового контролю з цивільного права є:
1) закріплення та поглиблення знання, одержаних на лекціях і в процесі самостійної роботи студентів із рекомендованими джерелами;
2) вироблення у студентів навичок самостійного аналізу норм законодавства України у сфері цивільного права;
3) навчання студентів правильному застосуванню теоретичних положення і нормативних матеріалів при вирішенні конкретних завдань;
4) вироблення у студентів навиків самостійного вивчення конкретних та прийняття рішень.
Тести згруповані по темам програми навчальної дисциплін "Цивільне право України". Тести уявляють собою завдання, яке містить питання і чотири варіанти відповіді, із яких правильним є тільки один.

Розділ 1. Загальні положення зобов'язального та договірного права

Підрозділ 1.1. Загальні положення про зобов'язання

Тест №1

Зобов'язанням є:
а) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;
б) правовідношення, в якому кожна із сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії;
в) правовідношення, в якому кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;
г) правовідношення, в якому одна боржник зобов'язана безоплатно вчинити на користь другої кредитора певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право прийняти від боржника виконання його обов'язку.

Тест №2

Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах:
а) адресності, безоплатності та розумності;
б) взаємності, законності та гуманності;
в) добросовісності, максимальної вигоди та моральності.
г) добросовісності, розумності та справедливості.

Тест №3

Кредитор - це сторона, яка:
а) має лише обов'язки;
б) має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;
в) не має ні прав, ні обов'язків;
г) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії.

Тест №4

Боржник - це сторона, яка:
а) не має ні прав, ні обов'язків;
б) має право вимагати від кредитора виконання його обов'язку;

в) має лише обов'язки;
г) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії.

Тест №5

У зобов'язанні на стороні боржника можуть бути:
а) лише фізичні особи;
б) лише одна особа;
в) одна або одночасно кілька осіб;
г) лише державні органи.

Тест №6

Зобов'язання вважається одностороннім, якщо:
а) тільки одна сторона має права і обов'язки;
б) одній стороні належать тільки права, а іншій - тільки обов'язки
в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки
г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій - тільки обов'язки.

Тест №7

Зобов'язання вважається взаємним, якщо:
а) тільки одна сторона має права і обов'язки;
б) одній стороні належать тільки права, а іншій - тільки обов'язки
в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки
г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій - тільки обов'язки.

Тест №8

Заміна кредитора у зобов'язанні іншою особою називається:
а) гарантією;
б) відступленням права вимоги;
в) порукою;
г) заставою.

Тест №9

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється:
а) із згоди боржника;
б) за взаємною згодою боржника і кредитора;
в) без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом;
г) без згоди боржника з наступним повідомленням органа місцевого самоврядуван

Завантажити у форматі DOC