Форми - Акти

 • Комерцiйний акт

  Лицьовий бік КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ № 01373 Складено 15 квітня 1991 р. Форма 4-22 ст.Київ-Московський 1. Пломби: Південно-Західної з. а) залізниці_______ шт. Як доповнення до акту б) відправник...

 • Додаток до акту оцiнки вартостi основних засобiв, що пiдлягають викупу (продажу)

  Додаток до акту оцінки вартості основних засобів, що підлягають викупу (продажу) ВИХІДНІ ДАНІ, що характеризують діяльність ________________________________________________ (назва підприємства) і в...

 • Державний акт про викуп майна державного пiдприємства

  ДЕРЖАВНИЙ АКТ про викуп майна державного підприємства м. ____________________ ''__"_______ 19_ р. Цей акт купівлі-продажу видано__________________________________...

 • Акт-претензiя з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення

  ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗIЯ з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення __________________________________ "__"________________ 199 __ р. (назва населеного пункту) (дата скла...

 • Акт-повiдомлення на нестачу

  Фірмовий бланк Адреса організації, підприємства (куди передається претензія) Шановні _________________________ Передаємо Вам акти-повідомлення на нестачу ________________________________ рейс _________________________________________________...

 • Акт установлення обладнання

  МІНІСТЕРСТВО ЗАТВЕРДЖУЮ ПРОМИСЛОВОСТІ Директор комбінату БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Р.М.Стеценко Київський азбестоцементний комбінат АКТ 12.10.91 №________ м.Київ Установлення п...

 • Акт ревiзii каси

  Київський завод "Затверджую" "Точелектроприлад" Директор заводу О.І.Яковенко АКТ №_____ м.Київ 18.05.91 Про результати ревізії каси Підстава: наказ директора заводу від...

 • Акт реєстрації ремонту ЕККА

  Акт реєстрації ремонту ЕККА №______ від "___" ______________199_ р. Назва суб'єкта підприємницької діяльності ______________________________________________ Адреса об'єкта, що реалізує товари (послуги) ___________...

 • Акт про часткову вiдмову вiд акцепту

  Науково-виробнича Республіканський АК АПБ фірма "Еко" "Україна" 254071, м. Київ вул.Соляна,5 18.09.91 № 570 Про часткову відмову від акцепту Платіжну вимогу №314 на суму 1152 крб. терміном до 10 бер...

 • Акт про результати дооцiнки ТМЦ

  ТзОВ "А" Затверджую Директор фiрми "____" _______199 __ р. ______________ (пiдпис) АКТ про результати дооцiнки ТМЦ станом на 01 ___________ 199 __ р. Пiдстава: нак...

 • Акт про результати iнвентаризацii

  Назва підприємства Затверджую Акт _________________________ 25.07.91 № 75 (посада, Про результати інвентаризації _________________________ матеріальних цінностей іні...

 • Акт про повну вiдмову вiд акцепту

  Мінприлад Кам'янець-Подільське Кам'янець-Подільський відділення Промбудбанку приладобудівний завод Копія: 205014 Волоконському Кам'янець-Подільський, відділенню Промбуд...

 • Акт про передачу простих авальованих векселів

  Акт №___ "___"___________ 199_ року м. _________________________ Цей акт складений __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада...

 • Акт про передачу переказних акцептованих векселів

  Акт №___ "___"___________ 199_ року м. ________________________ Цей акт складений ________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада ______...

 • Акт про оформлення заборгованність векселями

  Акт №___ "___" ___________ 199_ року м. ___________________________ Цей акт складений ____________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, посада __...

 • Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА

  Акт про опломбування (розпломбування) електронного контрольно-касового апарата Державною податковою інспекцією в ___________________________________________________ (назва району, міста, області) _______...

 • Акт про виведення ЕККА з експлуатації_2

  Затверджую Начальник державної податкової інспекції в ______________________________________________________ ________________________________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батьков...

 • Акт про виведення ЕККА з експлуатації

  Затверджую Голова державної податкової адміністрації в __________________________________________________ _________________ _________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) "_____"_________________ 199_ р....

 • Акт передачi матерiальних цiнностей однiєю матерiально вiдповiдальною особою iншiй

  Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Педагогічно-індустріальний факультет Акт № 17 10.07.96 м. Київ Передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальн...

 • Акт оцiнки наявностi обiгових коштiв

  АКТ оцінки наявності оборотних коштів за станом на ________ 19__ р. Комісія у складі _________________________________________________________________ (п, і, п б) провела інвентаризацію і оцінку оборотних коштів _______________________________...