Акт оцiнки наявностi обiгових коштiв

АКТ
оцінки наявності оборотних коштів
за станом на ________ 19__ р.
Комісія у складі _________________________________________________________________
(п, і, п б)
провела інвентаризацію і оцінку оборотних коштів _________________________________
___________________________________________________________________________
(назва підприємства)
За станом на __________________________ 19__ р.

Назва
Номен-
клатурний
номер
Одиниця
обліку
КІЛЬ-
КІСТЬ
Діюча
ціна,
тис. крб.
Фактична
вартість
тис.крб.
Ц цінна
вартість,
тис.крб.

Разом:
Підписи членів комісіїЗавантажити у форматі DOC