Акт передачi матерiальних цiнностей однiєю матерiально вiдповiдальною особою iншiй

Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Педагогічно-індустріальний факультет

Акт № 17
10.07.96 м. Київ

Передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава; наказ по університету № 9 від 6 червня 1996 р.

Складений комісією:
голова комісії завідуючий кафедрою Козак С. Т.
Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л. С., доцент Мороз С. /., асистент Петров М. 1.
Присутні: декан педагогічно-індустріального факультету Кравченко М. В.
10.07.96 р. комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М. 1. такі матеріальні цінності:
1. Магнітофон "Яуза-В";
2. Діапроектор "Альфа";
3. Кодоскоп.
Складений у трьох примірниках:
1-й примірник - бухгалтерії;
2-й примірник - кафедрі;
3-й примірник - факультету.
Голова комісії С. П. Козак
Члени комісії: Л. С. Мартиненко (підписи)
С. 1. Мороз М. 1. Петров
Присутні: М. В. Кравченко


Завантажити у форматі DOC