Акт про виведення ЕККА з експлуатації

Затверджую
Голова державної податкової адміністрації
в __________________________________________________
_________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
"_____"_________________ 199_ р.


Акт про виведення електронного контрольно-касового апарата з експлуатації

Електронний контрольно-касовий апарат:
заводський номер ___________________________________________________________________________________;
фінансовий номер ___________________________________________________________________________________;
модель ___________________________________________________________________________________;
власник ___________________________________________________________________________________;
місце використання ___________________________________________________________________________________;
виводиться з експлуатації ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(вказати причину)
Під час складання акта остаточно зафіксовано такі показники (грн, коп.):
загальна сума продажу (наданої послуги) _______________________________________________________________,
в тому числі:
по ставці ПДВ 20% - _______________________________________________________________;
по ставці ПДВ 0% - _______________________________________________________________;
по операціях, що не є об'єктом оподаткування - _______________________________________________________________;
по операціях, що звільнені від оподаткування - _______________________________________________________________.
Сума податку на додану вартість - _______________________________________________________________.
Сума повернутого товару - _______________________________________________________________.
Реєстраційне посвідчення (номер: ______, дата: ________) вилучено;
запис про виведення ЕККА з експлуатації зроблено в журналі ЕККА.

Відповідальний Керівник
представник ДПА: ______________ підприємства: ________________
(підпис) (підпис)

Примітка: - при знятті з обліку ЕККА реєстраційне посвідчення вилучає ДПА, яка здійснила реєстрацію;
- зафіксовані показники підтверджуються фіскальним звітом за період використання ЕККА з моменту останьої реєстрації.Завантажити у форматі DOC