Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА

Акт про опломбування (розпломбування) електронного контрольно-касового апарата

Державною податковою інспекцією в ___________________________________________________
(назва району, міста, області)
_____________________________________________ проведено опломбування (розпломбування)
електронного контрольно-касового апарата _____________________________________________,
(модель ЕККА)
зав. №________________________, номер блока фіскальної пам'яті ________________________,
що використовується ________________________________________________________________________________________,
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
код за ЄДРПОУ (ДРФО) ____________________________, ________________________________
(назва та адреса об'єкта торгівлі
___________________________________________________________________________________
(надання послуг)
Опломбування (розпломбування) проведено __________________________________
(дата)
о _______________ годині, _______________ хвилин.

Від державної податкової інспекції ______________________ ______________________
(посада) (підпис, прізвище)
Від суб'єкта підприємницької діяльності__________________ _______________________
(посада) (підпис, прізвище)
Узято на облік у ДПІ в ________________________________________________________________
(назва міста, району, області)
за №_______ від __.__.__ р.

(заповнюється, якщо підприємницька діяльність здійснюється не за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності)

Переопломбування проведено __.__.__ р. ___ год. _____ хвил.

Представник державної податкової інспекції ___________________ ______________________
(посада) (підпис, прізвище)

Представник суб'єкта підприємницької діяльності __________________ ________________
(посада) (підпис, прізвище)

Завантажити у форматі DOC