Акт про передачу переказних акцептованих векселів

Акт №___

"___"___________ 199_ року м. ________________________

Цей акт складений ________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада

__________________________________________________________________________________
посадової особи органу Пенсійного фонду, що складає акт)

в тому, що відповідно до п. 3.4 Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1998 р. №75, на підставі договору від "_____" ______________ 199__р. №___________________

___________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)

передано переказні акцептовані векселі на суму ___________________ грн, якими оформлено заборгованість:

Найменування боржника
Номер векселя
Сума
Термін оплати
Дата видачі
Дата акцептування
ДисконтАкт складено у двох примірниках.

Керівник органу Керівник установи
Пенсійного фонду _____________________ банку ___________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер _____________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

МП МП
Завантажити у форматі DOC