Акт про результати iнвентаризацii

Назва підприємства Затверджую
Акт _________________________ 25.07.91 № 75 (посада,
Про результати інвентаризації _________________________ матеріальних цінностей ініціали, прізвище)
на складі № 3 підприємства Підпис
Розшифрування підпису
Дата

Підстава: Наказ директора від 24.07.91 № 203 "Про_________________________________________________________________________
Складено комісією у складі:
Голова: ______________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Члени: ______________________________________________________________________ (посада, ініціали, прізвище)
_____________________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
В період з _____________ до ____________комісія провела перевірку роботи на складі підприємства і вважає, що _______________________________________________________
(зазначити результат роботи, висновок)
Складено у трьох примірниках:
1-й-до бухгалтерії;
2-й - до відділу постачання;
3-й - завскладом.
Голова комісії (підпис) Розшифрування підпису
Члени комісії (підписи) Розшифрування підписів

справа № 12-37
______________
(підпис)Завантажити у форматі DOC