Акт реєстрації ремонту ЕККА

Акт реєстрації ремонту ЕККА
№______ від "___" ______________199_ р.

Назва суб'єкта підприємницької діяльності ______________________________________________
Адреса об'єкта, що реалізує товари (послуги) ____________________________________________
ЕККА _____________________________ Заводський номер ____________________
(модель)
Реєстраційний номер (№ реєстр. посвідчення) ______________________
Характер несправності: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Примітка. Якщо ЕККА, який передається в ремонт, не має технічної можливості виконати фіскальний звіт, то в графі "Характер несправності" відображаються дата, час та номер останнього завершеного чека, сума денної виручки на момент виходу з ладу (підраховується за контрольною стрічкою).

№ останнього фіскального звіту ___________, ЕККА розпломбовано ______________
"___" _______________199_ р. о ___ год. ___ хв.
Установлено ЕККА обмінного фонду:
ЕККА _____________________________ Заводський номер ____________________
(модель)
Зареєстрований в ДПІ у ________________________________, _____________________
(район, місто) (дата)
Реєстраційний номер (№ реєстр. посвідчення) __________________________________________
Стан пломби _______________________________________________________________________
Номер останнього щоденного звіту _____________________________________________________
Організація, яка проводила ремонт _____________________________________________________

телефон ______________________, адреса ___________________________________
_____________________________________________________ ___________________________
(посада, прізвище працівника організації сервісного обслуговування) (підпис)
_____________________________________________________ ___________________________
(посада, прізвище матеріально відповідальної особи) (підпис)

Дата і час видачі ЕККА з ремонту _________199_ р., ___ год. __ хв.

============================================================================

Висновки організації сервісного обслуговування
___________________________________________________________________________________
(показники фіскального звіту при поверненні ЕККА з ремонту)

Примітка. Виконаний фіскальний звіт зберігається з примірником акта реєстрації ремонту ЕККА.

ЕККА опломбовано "_____" __________199____ р. о __________ год. ______ хв.
Номер останнього щоденного звіту _____________________________
Показники ЕККА обмінного фонду при поверненні в організацію сервісного обслуговування (грн, коп.):
Загальна сума продажу (наданої послуги) ___________________,
у тому числі:
за ставкою ПДВ 20% ___________________;
за ставкою ПДВ 0% ___________________;
за операціями, що не є об'єктом оподаткування ___________________;
за операціями, що звільнені від оподаткування ___________________.
Сума податку на додану вартість___________________.
____________________________________________________ ___________________________
(посада, прізвище працівника організації сервісного обслуговування) (підпис)
_____________________________________________________ ___________________________
(посада, прізвище матеріально відповідальної особи) (підпис)Завантажити у форматі DOC