Акт ревiзii каси

Київський завод "Затверджую" "Точелектроприлад" Директор заводу
О.І.Яковенко
АКТ №_____
м.Київ 18.05.91
Про результати ревізії каси
Підстава: наказ директора заводу від 10.05.91 № 98.
Складено комісією у складі:
Голова - заст.головного бухгалтера заводу
І.Я.Кирпотіна
Члени комісії: бухгалтер О.І.Кротова,
ст. економіст К.Д.Сухаренко
Присутні: касир заводу О.Г.Харитонова

Як результат проведення ревізії встановлено:
1. Залишок грошей у касі за станом на 11.05.91 згідно з касовою книгою і даним бухгалтерського обліку 1784 крб.98 коп. (одна тисяча сімсот вісімдесят чотири карбованці 98 коп.).
2. Фактичний залишок наявних грошей 1772 крб.Зб коп. (одна тисяча сімсот сімдесят два карбованці 36 коп.).
3. Нестача наявних грошей, що утворилася з провини касира, -12 крб.62 коп.

Комісія пропонує повернути суму, що її не вистачає, касирові заводу Харитоновій О.Г. Складено у трьох примірниках:
1-й примірник - директорові заводу;
2-й - до бухгалтерії заводу;
3-й - касирові заводу.

Голова комісії І.Я.Кирпотіна
Члени комісії О.І.Кротова
К.Д.СухаренкоЗавантажити у форматі DOC