Акт-претензiя з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення


ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗIЯ
з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення

__________________________________ "__"________________ 199 __ р.
(назва населеного пункту) (дата складання)

Згідно з договором (ами) №__________________________________

СПОЖИВАЧ(I) _______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
висловлює (ють) претензії ВИКОНАВЦЮ з приводу якості надання послуг ______________________
(види послуг)
____________________________________________________________________________________
за відхилення_________________________________________________________________________
(види, показники порушень згідно з умовами Договору)
____________________________________________________________________________________

термін порушень __________________________________________________
від "___" ____________ 199 __ р. до "___" ______________ 199 __ р.
термін порушень __________________________________________________
від "___" ____________ 199 __ р. до "___" ______________ 199 __ р.

У зв'язку з викладеним вище ВИКОНАВЕЦЬ повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру плати за ненадані або неякісні послуги та сплатити неустойку СПОЖИВАЧАМ згідно з умовами Договору.
Iнші умови: __________________________________________________________________________

Цей акт склали

з боку ВИКОНАВЦЯ _______________________ з боку СПОЖИВАЧА _______________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові) (підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса ______________ Телефон __________ Адреса _________________ Телефон ___________


СПОЖИВАЧ, що проживає у будинку №_______ кв. ____, ____________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

СПОЖИВАЧ, що проживає у будинку №_______ кв. ____, ____________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка. У разі неприбуття в погоджений термін або відмови представника виконавця підписати акт він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три СПОЖИВАЧI, які проживають у даному будинку, або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.
ВИБОРНА ОСОБА
__________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________
(номер посвідчення, яке підтверджує надані їй повноваження)
__________________________________________
(де, ким і коли зареєстровано)Завантажити у форматі DOC