Державний акт про викуп майна державного пiдприємства

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
про викуп майна державного підприємства

м. ____________________ ''__"_______ 19_ р.

Цей акт купівлі-продажу видано_______________________________________________ _____________________________________________________________________________
(назва підприємства)
що викупило державне майно, оцінене комісією, створеною
__________________________________________________________________________
(назва органу, на підставі
_____________________________________________________________________________
ухвали якого створено комісію)
за актом оцінки вартості майна державного підприємства ____________________________від ''__''________ 19__ р.
(назва)
До рахунку викупу майна внесено до бюджету, крб.: державного___________________________________________________________________
місцевого ____________________________________________________________________ Цей акт складено у двох примірниках, з яких першого передано _____________________________________________________________________________,
(назва покупця)
а другий зберігається у фінвідділі (управлінні) виконкому районної (міської) Ради народних депутатів.

Завідувач фінвідділу (підпис)
"___"_____________ 19__р.Завантажити у форматі DOC