Форми - Бухгалтерiя

 • Форма товарного чека

  Форма товарного чека ЛИЦЬОВИЙ БІК ______________________________________________________________ (назва суб'єкта підприємницької діяльності) __________________________________________________________...

 • Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності

  Узгоджено: _____________________ Міністерство фінансів України Відмітка про одержання: (вхідний №, дата, штамп ДПА) Затверджено наказом ДПА України від 18.11.97 р. № 419 Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, опт...

 • Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діяльності

  Узгоджено: _____________________ Міністерство фінансів України Відмітка про одержання: (вхідний №, дата, штамп ДПА) Затверджено наказом ДПА України від 18.11.97 р. № 419 Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діял...

 • Талон замовника до подорожнього листа

  Типова форма 1 - ТЗ Затверджена наказом Мінстрансу, Мінстату України від 29.12.95 № 488/346 1 прим. - замовнику 2 прим. - АТП ТАЛОН ЗАМОВНИКА _____________ № _________________ До подорожнього листа № __________________________________...

 • Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

  Розрахунок суми амортизаційних відрахувань, що підлягають сплаті до Державного бюджету України в 1999 році за __________________ (назва місяця) Державна податкова адміністрація Ідентифікаційний код за ЄДР...

 • Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента

  Додаток 1 до Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво РОЗРАХУНОК відокремлених валових доходів, оподатковуваного при...

 • Рахунок-фактура

  Постачальник ________________ Адреса _______________________ РАХУНОК-ФАКТУРА Р/рахунок ____________________ № в ____________________________ _________МФО________________ від "___" ___________ 199__ р. ЄДРПОУ ____________________...

 • Подорожний лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні

  Типова форма № 1 (міжнародна) Затверджена наказом Мінтрансу, Мінстату України Контрольний лист до подорожнього листа № _______________ Від _____________ 199 __ р. Відмітки про маршрут перевезення...

 • Подорожній лист вантажного автомобіля

  Типова форма № 2 Затверджена наказом Мінтрансу і 29.12.95 р. № 488/346 ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ № ______________ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ " ___ " ________________ 199 ___ р...

 • Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни

  Додаток до Порядку ведення податкового обліку та податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України...

 • Податкова накладна

  Оригінал (видається покупцю) З А Т В Е Р Д Ж Е Н О Копія (видається покупцю)...

 • Платіжне доручення

  ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № від "___" _______________ 1998 р. Одержано банком Платник "___" ______________ 1998 р. Код ДЕБЕТ СУМА Код банку Банк платника рах. № Одержувач Код КРЕДИТ Код банку рах. № Банк одержувача...

 • План рахунків

  План рахунків Використовується підприємствами і організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.) Найменування рахунка Но...

 • Перерахунок сум податкових зобов’язань по завершеному довгостроковому договору (контракту)

  Додаток № 3 до наказу Державної податкової адміністрації України від 31 липня 1997 р. № 275 Форма № 3 - ддз До державної податкової адміністрації не подається ПЕРЕРАХУНОК сум податкових зобов'язань по завершеному довгостроковому договор...

 • Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту

  Відмітка про одержання: (вхідний №, дата, штамп ДПІ(А)) Затверджено Наказ ДПА України 08.10.98 № 468 ОДНОРАЗОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК податкових зобов'язань і податкового кредиту для торговельної, оптово-збутової та посередницької ді...

 • Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для виробничої діяльності

  Відмітка про одержання: (вхідний №, дата, штамп ДПІ(А)) Затверджено Наказ ДПА України 08.10.98 № 468 ОДНОРАЗОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК податкових зобов'язань і податкового кредиту для виробничої діяльності станом на 1 жовтня 1998 р...

 • Обороти по дебету

  Обороти по дебету р. _____ за ______________ місяць 19___ року Стаття витрат З кредиту рахунків: По інших журналах Разом за місяць Разом з 02 05/1 05/2 05/... 06 08 13 68 69 70 №6 №7 №8 початку року 1. Матеріальні витрати v...

 • Накладна

  НАКЛАДНА № ___________ "___" _____________ 199 __ р. Відпущено: ________________________________________________________ Одержано: ________________________________________________________ Через: ____________________________________________...

 • Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей

  1-й примірник - одержувачу 2-й примірник - виробнику 3-й примірник - на пропускний пункт __________________________________________ підприємство, організація Ідентифікаційний код За ЄДРПОУ _______________________________ Затверджено Наказ...

 • Квитанція до прибуткового касового ордера

  ____________________ підприємство, організація Затверджено Наказ Держкомстату України 27.07.98 р. №263 Типова форма №КО-1 ліні _________________________________________ підприємство організація Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______...