Форми - Договори позики

  • Контракт безвiдсотковоi цiльовоi позики в iноземнiй валютi

    КОНТРАКТ безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. КРЕДИТОР: ______________________________________________________________, в ос...

  • Договiр безвiдсотковоi цiльовоi позики

    ДОГОВІР безвідсоткової цільової позики м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. КРЕДИТОР: ______________________________________________________________, (повна фірмова назва підприємства) в особ...