Форми - Довiдки

 • Пенсійний фонд - довідка для банку

  Пенсійний фонд України Довідка * для пред'явлення в банк _____________________________________________________________________________________ (назва банку) Видана ____________________________________________________________________...

 • Довідкапро суму нарахованого доходу і утриманого податку

  Штамп підприємства (назва та номер телефону) вхідний № __________________ за алфавітом № ______________ Додаток № 2 до інструкції Головної державної податкової інспекції України від _________ № _____________ ___________________...

 • Довідкапро суми виплачених доходів та утриманих з них податків

  (код ЄДРПОУ) Форма № 8ДР (ідентифікаційний номер фізичної особи - су...

 • Довідка про утримання податку з вийграшу

  "___"________ 199_ р. Довідка № __________ Підтверджує, що ______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові; ___________________________________________________...

 • Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами

  Форма №8ДР (код ЄДРПОУ) (ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) ДОВІДКА Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фіз...

 • Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування

  Додаток № 1 до Порядку сплати заборгованості за зборами на обов'язкове державне пенсійне забезпечення ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________________________________________________________________ (сума цифрами, яка підлягає перерахуванню до Пе...

 • Довідка про сплату страхових зборів до пенсійного фонду україни

  Найменування органу Пенсійного фонду України від _________________ № ___________ Довідка про сплату страхових зборів до Пенсійного фонду України Видана ___________________________________________________________________________ (пріз...

 • Довідка про розподіл прибутку за звітний рік

  Додаток 3 до пункту 6 Порядку контролю за нарахуванням дивідендів, одержаних від акцій (часток, паїв) господарських товариств, які є у державній власності ДОВІДКА ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ЗА ЗВІТНИЙ 199 __ РІК ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПІДЗВІТНИМИ РЕГІОНА...

 • Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість

  Додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість _______________________________________________________________________________________________ (Назва органу державної податкової служби) Дові...

 • Довідка про плановий розподіл прибутку

  Додаток 4 до пункту 6 Порядку контролю за нарахуванням дивідендів, одержаних від акцій (часток, паїв) господарських товариств, які є у державній власності ДОВІДКА ПРО ПЛАНОВИЙ РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ НА 199 __ РІК ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПІДЗВІТНИМИ РЕГІОНА...

 • Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового

  Додаток 1 до Порядку надання відстрочки сплати акцизного збору з реалізації спирту етилового, що використовується вітчизняними товаро-виробниками ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ в ____________________________________...

 • Довідка про місцеві податки

  МІСЦЕВІ ПОДАТКИ Форма МП - 1 До державної податкової інспекції по _______________ району Києва ДОВІДКА Підприємство _____________________________________________________________...

 • Довідка про зняття з обліку платника податків

  Додаток 9 до Інструкції про порядок обліку платників податків...

 • Довідка про доходи_3

  Кутовий штамп Юридична адреса підприємства.................................................................. NN телефонів................................................................. Код ЄКСПО.....................................................

 • Довідка про доходи_2

  Додаток № 2 до Порядку проведення перерахунків прибут...

 • Довідка про доходи

  Додаток № 2 до Порядку проведення перерахунків прибутков...

 • Довідка про виконання статей 17 і 18 закону «про основи соціальної захищеності інвалідів в україні»

  Форма № 1 ДОВІДКА про виконання статей 17 і 18 Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" і статей 19 та 20 Закону "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 1. _______...

 • Довідка про взяття на облік платника податків

  Форма №4-ОПП від "____" ___________ 199____ р. №________________ ДОВІДКА про взяття на облік платника податків Повідомляємо, що __________________________________________________________...

 • Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами україни

  Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України _________________________________________________________________________________________ (повна назва, код ЄДРПОУ та адреса резидента) ____________________________...

 • Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам

  Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам абзацу п'ятого пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість" Цю довідку видано на підтвердження того, що платник податку на додану вартість _____...