Позовна заява

Київський ПТТО До Державного арбітражу
їм. Р. Люксембург при виконкомі ради народних
25.11.00 депутатів м. Києва
Київ, 252038 Позивача: Київського ПТТО
Вул. Грінченка, 2/1 ім. Р. Люксембург
Київ, 252038 Вул. Грінченка, 2/1 У справі відповідачем є: Київська трикотажна фабрика "У країн а" м. Київ,
252038 пл. Фрунзе, 98
Сума позову- 1564 грн. 67 коп.
Позовна заява
Відповідач з цієї справи-Київська трикотажна фабрика "Україна"- недопоставила нам у третьому кварталі 2000р. бавовняних тканин на суму 1564 грн. 67 коп.
20 жовтня 2000р. ми надіслали відповідачеві листа № 74-25/1 1, у якому було запропоновано сплатити цю суму у 12-денний термін.
Відповідь на цей лист нами не отримано.
Прохаємо Державний арбітраж стягти з відповідача неустойку у сумі 1564 грн. 67 коп. і видати у ведення справи 56 грн. 10 коп.
Додаток:
1. договір від 2 січня 2000р.(копія);
2. копія нашого листа відповідачеві від 24 жовтня 2000р. № 74-25/11;
3. розрахунок неустойки;

Позовна заява
Позовна заява - це вимога до компетентного органу про захист порушеного права підприємства або особи.
Реквізити:
1) назва і адреса організації, що вчиняє позов, її відомча приналежність (штамп);
2) дата позовної заяви;
3) назва суду або арбітражу, на ім'я якого подається заява;
4) повна назва і адреса позивача;
5) повна назва і адреса відповідача;
6) повна назва і адреса співвідповідача (якщо він є);
7) сума позову;
8) назва документу;
9) текст позовної заяви;
10) перелік додатків з зазначенням кількості аркушів;
11) прізвища свідків (у разі потреби);
12) підпис службових осіб, керівника організації і головного (старшого) бухгалтера.


Завантажити у форматі DOC