Претензійний лист


Київське ВТТО Київська трикотажна
ім.Р Люксембург фабрика "Україна"
Київ, 252038, м.Київ, 252103,
вул.Грінченка, 2/1 пл.Фрунзе, 98
Претензія на суму 1564 грн. тел.225-24-26

У зв'язку з недопостачанням у третьому кварталі 2001 р. бавовняних тканин на підставі пункту 12 договору, підписаного 2 лютого 2001 р., Ви зобов'язані сплатити нам неустойку.
Згідно з розрахунком, що додається, сума належної нам неустойки складає 1564 грн.
Просимо цю суму перерахувати на наш розрахунковий рахунок № 678103 у відділенні Промбудбанку м.Києва.
При недоотриманні від Вас протягом 12 днів суми претензії або обгрунтованого заперечення справа про стягнення цієї суми буде передана до Державного арбітражу.
Додаток: розрахунок неустойки за третій квартал 1990 р.

Директор _______ Кулик Б.Т.
Головний бухгалтер _____ Фат В.Ю.

Претензійний лист
Листи, що оформлюють обгрунтування вимог однієї організації до іншої, що стосуються порушення договірних зобов'язань, називаються претензійними.

Реквізити:
1) повідомлення про прибуття товару з зазначенням станції (порту) відправлення і станції (порту) призначення, дати прибуття, назви пароплава або номера вагону, договору, згідно з яким прибуває партія продукції;
2) назва одержаного вантажу і його документація (номер і дата рахунку платіжної вимоги);
3) стан товару, що прибув (якість і кількість, назва недоодержаних цінностей у кількісному і грошовому виразі);
4) привід або підстава для подання претензії, тобто де, коли і за яких обставин виявлена нестача цінностей, ким і як оформлена;
5) можливі причини нестачі товарів;
6) конкретні вимоги сторони, що потерпіла, з задоволення її претензій;
7) порядок і терміни виконання вимог, якщо терміни не визначені спеціальним нормативним актом;
8) банківські реквізити заявника;
9) перелік додатків з зазначенням кількості аркушів.


Завантажити у форматі DOC