Протокол

Агрофірма "Колос"
Протокол № 10
12.06.01
м. Городенка
Виробнича нарада
працівниківбухгалтерії
Голова С.В.Марченко
Секретар А.М.Токарева
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Складання звіту з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 2001 р. (інформація головного бухгалтера С.В.Марченка).
2. Вказівки й пояснення Держкомстату з питань бухгалтерського обліку і звітності (повідомлення заст.головного бухгалтера М.Г.Руденко).
I. СЛУХАЛИ:
С.В.Марченко доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку.

ВИСТУПИЛИ:
С.П.Дмитрієв - вказав на потребу якнайретельнішої підготовки матеріалів звіту і заповнення таблиць.
Г.С.Яковлєва - запропонувала організувати роботу у такий спосіб, щоб закінчити складання звіту до 10 січня 2002 р.

УХВАЛИЛИ:
1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити своєчасну підготовку й високу якість матеріалів звітів з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 1989 рік.
2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 1990 р.

II. СЛУХАЛИ:
М.Г.Руденко - вказівки й пояснення Держкомстату з питань бухгалтерського обліку й звітності.

УХВАЛИЛИ:
Вказівки й пояснення Держкомстату від 07.12.01 з питань бухгалтерського обліку у агрофірмах взяти до відома і керуватися ними.
Додаток: реєстраційний список на 1 сторінці в 1 прим.

Голова (підпис) С.В.Марченко
Секретар (підпис) А.М.Токарева

Протоколи
Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів є протоколи. У протоколі фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференції, засідання, наради, склад присутніх, зміст докладів, що заслухані, виступів і ухвали з обговорених питань.
Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що посвідчує той або інший факт (протокол санінспектора, автоінспектора). Існують також протоколи, зміст яких - об'єктивний опис якоїсь події.

Реквізити:
1) назва виду документа (протокол);
2) порядковий номер протоколу (пишеться після слова "протокол");
3) назву зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру;
4)назву підприємства, організації, де відбулися збори, конференція, засідання, нарада;
5) дату проведення зборів, конференції, засідання, наради;
6) кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка;
7) посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради.


Завантажити у форматі DOC