Службові листи

Службові листи
(лист-запит і лист-відповідь)


Міністерство місцевої
промисловості України.

Типографія видавництва "Київська правда"
252214, Київ-214 вул.Маршала Кутузова, 13
Завод нестандартного
устаткування
254136, Київ-136
вул. В.Яна, 3/5
тел. 220-41-01
09.07.01 №51-94/35
Про виготовлення бланків обліку і звітності

Л.. І. Атаманюк Л.В.Степанова
Дирактор
Головний бухгалтер
Просимо виготовити бланки обліку і звітності на папері заводу у кількості 1 тис. штук у четвертому кварталі 2001 року. Оплату гарантуємо.
Типографія видавництва
"Київська правда"
254136, Київ-136
вул.Маршала Гречка, 13
тел.236-41-08
20.07.01 №107-9/1032
на №51-94/35 від 09.07.01
Про виготовлення бланків обліку і звітності
Доводимо до вашого відома, що Ваше замовлення буде виготовлене до 01.11.03.
Додатки: розрахунок вартості виконання робіт на 1 а. у 2 прим.


Директор П.Іваненко.

Службовий лист
Службовий лист - це один з засобів обміну інформацією і оперативного управління найрізноманітнішими процесами діяльності організацій і установ.
До складання листів ставляться ті ж вимоги, що й до інших службових документів.
Зміст листа загалом індивідуальний. Листи мають бути, як правило, присвяченими одному питанню. Складові частини (реквізити) всіх листів:
1. Назва й адреса організації відправника листа.
2. Номер і дата листа.
3. Назва й адреса одержувача листа.
4. Заголовок листа.
5. Номер і дата листа, що правили за основу для складання відповіді.
6. Текст листа.
7. Перелік додатків із зазначенням кількості сторінок.
8. Підпис керівника.
9. Віза виконавця (підпис на копію).
Листи можуть бути написані на стандартних друкарських бланках або на чистих аркушах паперу.
У бланках листів друкують: емблему (якщо вона є), назву відомства й структурного підрозділу, адресу, номер листа, телеграфний шифр, номер розрахункового рахунку, трафаре-тизовані частини тексту.
Форми листів, що використовуються в установах, бувають дуже різноманітними і можуть бути класифіковані за кількома ознаками: листи, що вимагають відповіді, і такі, що її не вимагають; листи-запитання і листи-відповіді, інформаційні, супровідні тощо.
Відповіді вимагають лист-запит, лист-звернення, лист-про-позиція, лист-вимога, лист-підтвердження, лист-розпоряд-ження, супровідний лист тощо.
Листи-запити і листи-відповіді - найпоширеніший тип службової кореспонденції.
Слід відзначити, що листи-відповіді повинні містити в собі наступний реквізит - посилання на номер і дату вхідного документа, а також стислий зміст листа. Це дозволяє (при отриманні листа-відповіді) швидко й легко знайти копію листа-за-питання у справі, ознайомитися з ним, а також відразу зрозуміти зміст відповіді.


Завантажити у форматі DOC