Телефонограма

Телефонограма № 15 від " 12 " ___жовтня______ 2004р.
Від кого Халак Т. Телефон 77-11-21 Передав Петров К.
Кому Пронь С. Прийняв Козлов В.
год 15 хв 12
Провести перепис всіх споживачів газу в термін до 20 листопада.

Начальник НАК "Газ України" ______ (підпис)

Телефонограми
Телефонограми - термінові повідомлення, що передають адресатам по телефону. Вони використовуються для документального оформлення усних телефонних переговорів і є одним з видів ділової кореспонденції.

Реквізити :
1. Назва документа - заголовок.
2. Номер і дата телефонограми.
3. Назва організації і службової особи - відправлювача телефонограми (від кого).
4. Назва організації і службової особи - одержувача телефонограми (кому).
5. Текст телефонограми має бути таким самим стислим, що й текст телеграми. Треба уникати слів, що важко вимовляються, і складних зворотів. Слова пишуть повністю без скорочень. У тексті телефонограми має бути не більше, ніж 50 слів.
6. Підпис службової особи - керівника організації або його заступника (в окремих випадках - керівників відділів).
7. У графах "передано" і "прийнято" зазначають посаду, ініціали" прізвище того, хто передає, того хто приймає і номери їх телефонів.
На багатьох підприємствах використовуються спеціальні бланки, на яких нотуються телефонограми:Завантажити у форматі DOC