Характеристика_2

Характеристика
Студента факультету автоматизації та комп'ютерних наук Дзеньківа Олега Михайловича 1986 року народження
Дзеньківа О.М. навчається на І курсі факультету автоматизації та комп'ютерних наук івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вузі Дзеньківа О.М зарекомендував себе як хороший організатор при підготовці посвяти у студенти першокурсників. 3 першого курсу працює над науковою темою, з якою виступав на звітно-науковій конференції студентів.
Дзеньківа О.М виконує громадські доручення. Вимогливий до себе, має повагу серед товаришів і викладачів факультету.
Характеристику видано для подання до Воєнкомату
Декан факультету автоматизації та комп'ютерних наук ________
Характеристика
Характеристика - документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.
Характеристика пред'являється при вступі до вузів і технікумів, при висуванні на виборні посади, а також за конкурсом до науково-дослідних інститутів, вузів тощо.
У кожній правильно написаній характеристиці можна виділити чотири частини, що логічно пов'язані між собою.
Перша - анкетні дані, що йдуть за назвою документа, де зазначають прізвище, ім'я і по батькові, посаду (вчений ступінь і звання, якщо вони є), рік народження, національність, освіту, які прийнято розташовувати у стовпчик справа.
Друга - дані про трудову діяльність (фах, тривалість роботи на цьому підприємстві або в організації, просування по службі, рівень професійної майстерності та ін.).
Третя - власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, підвищення професійного і научного рівня, стосунки у трудовому колективі. Тут же міститься згадка про урядові винагороди або заохочення.
Четверта - висновки, де зазначено призначення характеристики.
Текст викладається від третьої особи. Підписи на цьому документі посвідчуються круглою гербовою печаткою.Завантажити у форматі DOC