Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахункиДодаток № 2
(підприємство, організація)

до Порядку проведення повної інвентаризації
товарних залишків за станом на 1 жовтня
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


1997 року на підприємствах, що здійснюють
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ


торговельно-посередницьку,оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС ФАКТИЧНИХ
ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ, ПО ЯКИХ НЕ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОМ НА 01.10.97.
РОЗПИСКА
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товарні залишки здано в бухгалтерію та всі товари, які надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковано, а ті, які вибули, списано на видаток.
Матеріально відповідальна(і) особа(и)

________________________ _____________________ _________________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по батькові, прізвище)

________________________ _____________________ _________________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по батькові, прізвище)

На підставі наказу (розпорядження) від "____" __________ 199__ р. № _______ проведено зняття фактичних залишків товарів

За станом на "____"_______________ 199__р.

Інвентаризація: почата на "____"_______________ 199__р.
Закінчена "____"_______________ 199__р.
№ п/п
Код
Рахунок, субра-
Товари, (назва,
Оди-ниця
Фак-тична
Вартість товарів, придбаних до 01.10.97, по цінах придбання без урахування сум переоцінок
Вартість по цінах продажу товарів (після інвентаризації на 01.10.97)
Ціна прода-
Сума по продаж-


хунок
вид,
вимі-
кіль-
(+ чи -), проведених до інвентаризації
за одиницю товару
загальна вартість
жу
них


бухг.
сорт,
ру
кість
за одиницю товару
загальна вартість
дата фак-
ціна1
ПДВ2
ціна3
Сума
Всього
товарів
цінах до


обліку
група)


ціна придба-ння з ПДВ
ПДВ
вартість придбання з ПДВ
ПДВ
тичної оп-лати, № платіжного документа
без ПДВ

продажу з ПДВ
продажу з ПДВ
ПДВ
до інвента-ризації
інвента-ризації
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Всього


Х

Х

Х

Х

ХХ

Х

Х

ХХ

Разом по опису: кількість порядкових номерів ______________________________________________
(літерами)

Загальна кількість одиниць фактично ______________________________________________________
(літерами)
Всього після проведення
інвентаризації: вартість товарів, грн. ______________________________________________________
(літерами)

сума ПДВ, грн.__________________________________________________
(літерами)

Голова комісії: _______________ _______________ _______________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

Члени комісії: _______________ _______________ ___________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

_______________ _______________ ___________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

_______________ _______________ ___________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

Всі товари пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № ____ по № ____ комісією перевірено в натурі в моїй (нашій) присутності та внесено в опис, у зв"язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Товари, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально-відповідальна(ні) особа(и):

"____" ________________ 199__ р.

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив

________________________ _____________________
посада підпис
"____" ________________ 199__ р
1 Покупна вартість товару без ПДВ (гр.12) = (гр.7 - гр.8) + торговельна націнка.
2 Сума ПДВ (гр.13) = гр.12 х 20% : 100%.
3 При продажу товарів у товарних, касових чеках в обов'язковому порядку вказується:
"Вартість товарів без ПДВ - ....... грн.
Сума ПДВ 20 % - ....... грн.
------------------------------------------------------------------
Сума продажу з ПДВ - ....... грн. "
??

??

??

??

3
Завантажити у форматі DOC