Зведений акт інвентаризації товарних залишківДодаток № 5
(підприємство, організація)

до Порядку проведення повної інвентаризації
товарних залишків за станом на 1 жовтня
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


1997 року на підприємствах, що здійснюють
торговельно-посередницьку,оптово-збутову
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ


та роздрібну торговельну діяльність
У державну податковуадміністрацію в
(місто, район)


Одержано
" " 199 рік


Підпис відповідальної особи
ЗВЕДЕНИЙ АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ


№ П/П
ПЕРЕЛІК ОПИСІВ, АКТІВ
ФАКТИЧНА НАЯВНІСТЬ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ПО ЦІНАХ ПРИДБАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ПО ЦІНАХ ПРОДАЖУ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ


ВАРТІСТЬ З ПДВ
В Т.Ч. СУМА ПДВ
ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ
СУМА ПДВ
1
2
3
4
5
6
I. ТОВАРНІ ЗАЛИШКИ ,ПО ЯКИХ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОМ НА 01.10.97

1.

2.

.....

ВСЬОГО

II.ТОВАРНІ ЗАЛИШКИ, ПО ЯКИХ НЕ ПРОВЕДЕНО РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СТАНОМ НА 01.10.97

1.

Х
Х


2.

........

ВСЬОГО

Х
Х
III. ТОВАРИ В ДОРОЗІ *

1.

2.

......

ВСЬОГО

VI. ТОВАРИ ПРИЙНЯТІ(ЗДАНІ) НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ

1.

Х
Х


2.

.......

ВСЬОГО:

Х
Х* - по товарах в дорозі у гр.3,4 вносяться дані лише щодо вартості товарів, оплачених на момент проведення інвентаризації.

Загальна кількість актів, описів фактично ________________________________________________________________________
(літерами)

На суму : вартість товарів після проведення інвентаризації, грн.___________________________________________________
(літерами)

сума ПДВ, грн. ________________________________________________________________________________________
(літерами)

Голова комісії: _______________ _______________ ________________________________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)

Члени комісії: _______________ _______________ ________________________________________________________
(посада) (підпис) (ім"я, по бітькові, прізвище)


"____" ________________ 199__ р.??

??

??

??

2
Завантажити у форматі DOC