Опис інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів

Додаток № 6
до Порядку проведення повної інвентаризації
товарних залишків за станом на 1 жовтня 1997 року
на підприємствах, що здійснюють торговельно-
посередницьку, оптово-збутову та роздрібну
торговельну діяльність


_____________________________________________________________
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________________
Реєстраційний номер платника ПДВ __________________

ОПИС ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ, ВІДВАНТАЖЕНИХ, ПО ЯКИХ
ОПЛАТА ОТРИМУВАЧЕМ ТОВАРІВ СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 1997 РОКУ
НЕ ЗДІЙСНЕНА ЗОВСІМ АБО ЗДІЙСНЕНА ЧАСТКОВО
(РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ "45", "62").


Інвентаризацію: почато на "____"_______________ 199__р.

закінчено "____"_______________ 199__р.

Інвентаризацією встановлено таке:
№ п/п
Назва отриму
вача товарів
(робіт, послуг)
Номер, дата наклад
ної
Вартість відвантажених товарів(робіт, послуг)
Сума дебіторської заборгованості станом на 01.10.97
Товари (графа 3), які рахуються в заборгованості станом на 01.10.97, сума яких зазначена у графі 6вар- тість з ПДВ
в т.ч. сума ПДВ
всього
в т.ч. сума
ПДВ
назва
(сорт,вид,група)
кіль- кість
ціна придбання без врахування сум дооцінки
вартість придбання
Дата фактичної оплати, №платіжн,

загальна з ПДВ
в т.ч. ПДВ
всього
(9х10)
в т.ч. сума ПДВ (9х11)
док.(придбання,відвантаженого товару, що рахується в заборгованості)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всього


Голова комісії: ________________________________ ______________________ _________________________________________________
(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії : ________________________________ _____________________ _________________________________________________
(посада) (підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)
"____" ________________ 199__ р.
??

??

??

??

2
Завантажити у форматі DOC