Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберіганняДодаток № 7
(підприємство, організація)

до Порядку проведення повної інвентаризації
товарних залишків за станом на 1 жовтня
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


1997 року на підприємствах, що здійснюють
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ


торговельно-посередницьку,оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність
Опис інвентаризації
по товарах, переданих на відповідальне зберігання

Інвентаризація: почата на "____" ______________ 199__ р.
закінчена "____" ______________ 199__ р.
№ п/п
Код
Рахунок, субра-
Товари, (назва,
Оди-ниця
Факти-чна
Вартість товарів, придбаних до 01.10.97, по цінах придбання без урахування сум переоцінок
Вартість товарів, переданих на відповідальне зберігання


хунок
вид,
виміру
кіль-
(+ чи -), проведених до інвентаризації
на
на
бухг.
сорт,

кість
за одиницю товару
загальна вартість
дата фак-
зберігання
комісію
інше
всього


обліку
група)


ціна придбання з ПДВ
ПДВ
вартість придба-ння з ПДВ
ПДВ
тичної оп-лати, № платіжного документа
вартість з ПДВ
сума ПДВ
вартість з ПДВ
сума ПДВ
вартість з ПДВ
сума ПДВ
вартість з ПДВ
сума ПДВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


Всього
Х
Х
Х
Х
Х


Х

Голова комісії:


(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)
Члени комісії:


(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)Завантажити у форматі DOC