Форми - Облiк

 • Табель обліку використання робочого часу

  Типова форма N П-13 _________________________...

 • Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати

  Типова форма N П-12 _________________________ Затверджена наказом Мінстату підприємство, організація...

 • Табель обіку використання робочого часу

  Типова форма N П-14 _________________________ Затверджена наказом Мінстату підприємство, організація...

 • Список осіб, які працювали в надурочний час

  Типова форма N П-15 _________________________ Затверджена н...

 • Особова картка № обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

  Код за УКУД __________________ _______________________________ підприємство, організація Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________ Типова форма №МШ-6 Затверджена наказом Мінстату України 22.05.96 р. №145 ОСОБОВА КАРТКА № ОБЛІКУ СПЕЦОД...

 • Особова картка спеціаліста

  Типова форма N П-4 _________________________ Затверджена наказом Мінстату підприємство, організація...

 • Книга приходу товарів

  Книга приходу товарів (ведеться продавцем у магазині) № з/п Дата надходження товару Накладна №, дата Назва товару Кількість Ціна за одиницю Сума Залишок товарів на кінець місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 26.03.98 №1 від 26.03.98 А...

 • Книга обліку доходів і витрат

  Книга обліку доходів і витрат Дата Назватова-ру Місце заку-півлі або реалізації Кіль-кість заку-пле-ного товару Вар-тість закуп-леного товару Кількість товару, пред'явле- ного до реалізації Ціна реаліза-ції (грн) Кількість реалізо...

 • Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва

  ЗАТВЕРДЖЕНО...

 • Книга обліку доходів і витрат суб’єктів малого підприємництва — юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на 199_ рік

  Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 13 жовтня 1998 р. №477 Книга обліку доходів і витрат суб'єктів малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку...

 • Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

  __________________________________________ Підприємство, організація Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______________ Типова форма №МШ-2 Затверджена наказом Мінстату України 22.05.96 р. №145 Код за УКУД _______________ КАРТКА ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА...

 • Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість

  Додаток 2 до Порядку відшкодування податку на додану вартість Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість № в и с Назва плат- ника податку Ідентифікаційний код Індивідуальний податко- ви...

 • Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв

  ________________________________ підприємство, організація Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________ Типова форма №МШ-7 Затверджена наказом Мінстату України 22.05.96 р. №145 Код за УКУД _____________________ ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ (ПОВЕРНЕННЯ)...

 • Алфавітна картка

  Типова форма N П-3 __________________________ Затверджена наказом Мінстату підприємство...