Форми - Повiдомлення

 • Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток

  Додаток 1 Штамп підприємства До державної податкової адміністрації у __________________________________ ПОВІДОМЛЕННЯ юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток 1. Повне найменування юридичної особи _________________...

 • Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій

  Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій, призначених відповідно до пунктів "б"-"з" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" за 199__ рік № з/п Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій призначена пенсія на пі...

 • Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової адміністрації України від 04.08.97 р. № 279 Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за ________________199__р місяць Назва підприємства Ідентифікац...

 • Повідомлення про реєстрацію платником зборів

  Повідомлення 1. Кому ________________________________________________________________________________ (повне найменування підприємства, установи, організації, а для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, і осіб, які наймають окре...

 • Повідомлення про наявність обов’язків по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів)

  Форма №10-ОПП №____________ "___" ____________19____року ________________________________________ (орган, до якого подається повідомлення) ________________________________________ ПОВІД...

 • Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг)

  Штамп підприємства До Державної податкової адміністрації в _________ ____________________________________________...

 • Повідомлення про взяття на облік платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження

  ?__________ Додаток 11 "_______"______________________19____року до Інструкції про порядок обліку платників податків. Форма N 11-ОПП __________________________ ( Адреса податкового органу, якому ви...

 • Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку

  Штамп установи банку ЗАТВЕРДЖЕНО "____"________199_?....

 • Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва

  ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА 1. Назва позичальника (реквізити, вид підприємства) _______________________________________ 2. Юридична адреса_______________________________________________________...