Форми - Розпорядження

  • Розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків

    до Положення про зупинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах №___ серія ______ ____________________________________________ (назва установи банку, іншо...

  • Розпорядження про відновлення операцій на рахунках в установах банків

    до Положення про зупинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах №___ серія ______ ____________________________________________ (назва установи банку, іншої фінанс...