Форми - Розрахунки

 • Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку

  Штамп підприємства Подається до державної податкової інспекції за місцем розташування земельної ділянки до 1 лютого Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку _____________...

 • Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку

  Додаток до Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку Подається до державної податкової і...

 • Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями

  Додаток 2 РОЗРАХУНОК-ПОВІДОМЛЕННЯ розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями ___________________________________________ (назва підприємства) за ______________________________________ 199 ____ року N п/п Назва фі...

 • Розрахунок частки бюджетного відшкодування

  Розрахунок частки бюджетного відшкодування за __________________________ (звітний період) Подається на підставі вимог частини третьої статті 4 Указу Президента України від 07.08.98 № 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" платником, який здійс...

 • Розрахунок суми податку з реклами

  Р/р № _________________________ банк __________________________ тел. ___________________________ виконавець _____________________ код ____________________________ вид реклами ____________________ _______________________________ До держа...

 • Розрахунок суми комунального податку

  Р/р ____________________________ Додаток до розпорядження Код____________________________ Київської міської державної Тел_____________________________ адміністрації 09.04.96 №513 В державну податкову адміністрацію...

 • Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом

  Додаток № 2 до Порядку визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у 1998 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.98 р. № 423...

 • Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

  Додаток № 2 до Порядку визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у 1998 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.98 р. № 423...

 • Розрахунок сум збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального

  Додаток до Порядку зарахування збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і використання його коштів Розрахунок сум збору до Фонду для здійснення заходів щод...

 • Розрахунок сплати збору за право на використання символіки

  Додаток 2 до Положення про збір за право на використання символіки м. Києва В Державну податкову інспекцію Одержано по__________________________...

 • Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою

  Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ____________________ 199_ року Державна податкова адміністрація (інспекція) ____________________ Назва суб'єкта малого п...

 • Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктам малого підприємництва

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової...

 • Розрахунок сплати єдиного податку суб

  Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ____________________ 199_ року Державна податкова адміністрація (інспекція) ____________________ Назва суб'єкта малого п...

 • Розрахунок розміру плати за використання радіочастот

  ДОДАТОК ДО ЛИСТА МІНЗВ'ЯЗКУ від _____ грудня 1996 р. № __________ РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТ по ___________________________________________________________________________________ (назва підприємства) 1. Вид з...

 • Розрахунок приросту податку на прибуток для платників податку, які подають декларації про прибуток підприємств

  Розрахунок приросту податку на прибуток для платників податку, які подають декларації про прибуток підприємств Період Фактично нарахована сума амортизаційних відрахувань з коефіцієнтом (Каморт.) = 0.6 Аф = сумі рядків (34.1+34.2+34.3) з додатку...

 • Розрахунок показників прибутковості акцій

  Додаток 2.1 РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка Звітний період Попередній період Середньорічна кількість простих акцій Середньорічна кількість потенціальних простих акцій Чистий прибуток, що припадає н...

 • Розрахунок податку з власників транспортних засобів

  (Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 2 лютого 1998 року № 54) Подається до рай/міськ/податкової адміністрації за місцемзнаходження підприємства, установи, організації Штамп підприємства (установи, організаці...

 • Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту

  Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту Назва нерезидента __________________________________________________________________ Адреса _____________________________________________________________________...

 • Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території україни

  В______________________________________________Державну податкову адміністрацію Додаток 1 до Положення пр...

 • Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики

  В _____________________________________ податкову адміністрацію В_____________________________________________________________ (орган, що регулює використання вод) _______________________________________________________________...