Форми - Видавнича дiяльнiсть

 • Договiр на створення видавничоi продукцii

  ДОГОВІР на створення видавничої продукції м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________, в особі _________...

 • Договiр на виготовлення полiграфiчноi продукцii

  ДОГОВІР на виготовлення поліграфічної продукції м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________, в особі ___...

 • Бланки документiв на отримання авторських прав

  -1- ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРА(НИ 3 АВТОРСЬКИХ ( СУМ(ЖНИХ ПРАВ ЗАЯВКА на державну реєстрацію прав автора (ПА) на твори науки, літератури і мистецтва. Стосується: - літературних письмових творів белетристичного, документального , наукового, техн...

 • Авторський договiр на твори образотворчого мистецтва

  АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР на твори образотворчого мистецтва м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. АВТОР __________________________________________________________________,...

 • Авторський договiр на лiтературнi твори

  АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР на літературні твори м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. АВТОР __________________________________________________________________,...