Форми - Вiдомiстi

 • Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

  код ЄДРПОУ ___________________________________ № реєстрації платника збору ____________ № р/рахунку ___________________________________ № телефону___________________________ ________________________________________________________...

 • Відомості про суми виплачених пенсій за віком на пільгових умовах

  Відомості про суми виплачених пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів "б"-"з" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" за 199__ рік № з/п Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій призначена пенс...

 • Відомості про працюючих інвалідів

  Форма ?2 ВІДОМОСТІ про працюючих інвалідів згідно п.4, форми ?1 на____________________________ (підприємство, установа, організація) ______________________________ (району) № ____________________________ (реєстраційний номер) ? Прізвищ...

 • Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору

  І. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДВАНТАЖЕНІ ТОВАРИ (ВИКОНАНІ РОБОТИ, НАДАНІ ПОСЛУГИ), НЕ ОПЛАЧЕНІ БІЛЬШЕ 30 ДНІВ ВІД ДАТИ, ВИЗНАЧЕНОЇ УМОВАМИ ДОГОВОРУ, ТА У РАЗІ ЗВЕРНЕННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ ДО СУДУ № Дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання п...

 • Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації

  Форма № ВНА-1 Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) за 199_ рік Номер інвентарної одиниці Вид, назва, стисла харак- теристика Місце вико- ристання, прізвище від- повідальної особи Дата оприбут- кування...

 • Відомість на поповнення постійного запасу інструментів

  ______________________________________________ Підприємство, організація Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______________ Типова форма №МШ-1 Затверджена наказом Мінстату України 22.05.96 р. №145 Код за УКУД _______________ ВІДОМІСТЬ НА ПОПОВНЕН...

 • Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до ПФУ

  Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до Пенсійного фонду України за 19 __________ р. ______________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації або стру...