Форми - Журнали

  • Книга реєстрації журналів використання ЕККА

    Книга реєстрації журналів використання ЕККА № п/п Найменуван.суб'єкта Код ЄДРПОУ Модель, заводський Перелік виданих журналів використання ЕККА підпр.діяль-ності,його (ДРФО) номер ЕККА Перший журнал Другий журнал-Третій журнал Че...

  • Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

    Журнал реєстрації посвідчень про відрядження N з/п Прізвище, ініціали Місце роботи та посада Місце від- рядження Дата і но- мер наказу (розпоряд- ження) Дата і но- мер пос- відчення про від- рядження Дата ви-буття у відрядж...

  • Журнал використання ЕККА

    ЖУРНАЛ використання електронного контрольно-касового апарата _____________________________________________________________________________________________________________________ (повна назва підприємства - власника ЕКК...