Формы договоров (укр.)

 • Договор передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности

  ДОГОВР ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НТЕЛЕКТУАЛЬНО ВЛАСНОСТм. __ "_" __ 200__ р.__(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Сторона 1") в особі __(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)_,що діє на підставі __,(вказати: статуту, довірен...

 • Договор о передаче права на получение патента

  ДОГОВР ПРО ПЕРЕДАННЯ ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУм. __ "__" _ 200_ р.__(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Сторона 1") в особі __(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)_,що діє на підставі __,(вказати: статуту, довіреності, полож...

 • Договор складского хранения

  ДОГОВР СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРГАННЯм. __ "_" _ 200_ р.__(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Товарний склад") в особі _(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)з одного...

 • Договор хранения

  ДОГОВР ЗБЕРГАННЯм. _ "_" _ 200_ р.__(повна назва підприємства, установи, організації)(далі - Поклажодавець) в особі __, (посада, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __, (вказати - статуту, положення, довіреності тощо)з одного боку та _(...

 • Договор о предоставлении информационных (консультационных) услуг

  ДОГОВР ПРО НАДАННЯ НФОРМАЦЙНИХ (КОНСУЛЬТАЦЙНИХ) ПОСЛУГм. _"_" _ 200_ р.__(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Замовник") в особі ___,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(вказати: статуту, довіреності, поло...

 • Договор совместной деятельности (простого общества)

  ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(простого общества)г. __ _ _ в 200_г.__ (далее Участник-1) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании _, (устава, доверенности, положения и т. п.)__ (далее...

 • Договор срочной ренты

  ДОГОВР СТРОКОВОГО ДОГОВОРУ РЕНТИм. __ _ __ 200_ рокуМи, __(указати найменування сторони)(далі іменується Одержувач ренти) в особі __,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(указати: статуту, довіреності, положення тощ...

 • Договор бессрочной ренты

  ДОГОВР БЕЗСТРОКОВО РЕНТИм. __ _ _ 200_ рокуМи, __(указати найменування сторони)(далі іменується Одержувач ренти) в особі __,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(указати: статуту, довіреності, положення тощо)з одного...

 • Договор фрахта

  ДОГОВРФРАХТУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУм. __ "__" __ 200_ р.Ми, __(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)(надалі іменується "Перевізник") в особі _(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)_,що діє на підставі __,(вказати: ста...

 • Договор перевозки

  ДОГОВР перевезення вантажум. __ _ __ 200_ р. Ми, __(указати найменування сторони та необхідні дані про неї)(далі іменується Перевізник) в особі ___,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(указати: статуту, довіреності,...

 • Акт приемки выполненных работ

  приймання виконаної роботи _до Договору про виконання робіт _ від _ _ 200_ р.м. __ _ _ 200_ р.Цей Акт складено на виконання Договору про виконання робіт __ від _ __ 200_ р., укладеного між __ (далі іменується Замовник) та __ (далі іменується Ви...

 • Договор бытового подряда

  ДОГОВР ПОБУТОВОГО ПДРЯДУм. _ "_" __-_ 200_ р.Громадянин України _,(вказати прізвище, ім'я та по батькові)що проживає за адресою: __ _, (вказати місце проживання)паспорт серія __ номер _, виданий __(вказати ким та коли виданий) _ (надалі іменується...

 • Договор подряда

  ДОГОВР ПДРЯДУ _м. Харків_ __ 2006 року_, іменоване надалі Замовник, в особі директора __, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _, який проживає за адресою _, паспорт серії __ _ виданий _, ідентифікаційний __, іменований надалі Підрядник,...

 • Договор на разработку web-сайта

  __на разработку web-сайта, г. __ __ 200_ г.__, именуемое далее по тексту "Заказчик", в лице директора_ с одной стороны, действующего на основании Устава, и __, именуемое далее по тексту "Исполнитель", в лице директора _, действующего на...

 • Договор поставки топлива

  ДОГОВР ПОСТАВКИм. _"_" __ 200_ р._(надалі має назву "Постачальник"), що є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, в особі __, що діє на підставі Статуту та наказу _, з...

 • Договор о предоставлении юридических услуг

  _ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГм. ___ 200__ року__назва субєкта господарювання (далі має назву Замовник), що діє на підставі _ статута, довіреності, свідоцтваз одно...

 • Договор мены

  ДОГОВОР МЕНЫ _г. _ _ __ 200__г._ (далее Сторона-1) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и __(далее Сторона-2) (название п...

 • Акт приема передачи предмета продажи (объекта недвижимости)

  АКТ передання-приймання предмета продажу (обєкта нерухомості)м. _ "_" __ 200_ р. Ми, що нижче підписалися, _ (вказати найменування сторони)в особі _(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)_,що діє на підставі _,(вказати: статуту, д...

 • Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

  ДОГОВР контрактації сільськогосподарської продукціїм. __ "__" __ 200_ р.Ми, __(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Виробник") в особі __(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)_,що діє на підставі __,(вказати: статуту, довіреності...

 • Договор поставки

  ДОГОВОР ПОСТАВКИ _г. __ от _ _200__г.__ (далее Поставщик) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и __ (далее Покупатель) (...