Акт приема передачи предмета продажи (объекта недвижимости)

АКТ
передання-приймання предмета продажу (об
єкта нерухомості)

м. _ "_" __ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, _
(вказати найменування сторони)
в особі _
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі _,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(надалі іменується "Продавець
) з одного боку, та __,
вказати найменування сторони)
в особі _
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
_,
що діє на підставі __,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(надалі іменується "Покупець") з іншого боку, склали цей акт приймання
передачі на підтвердження виконання п. _ Договору купівлі-продажу __
_


Скачать в формате DOC