Акт приемки выполненных работ

приймання виконаної роботи
_
до Договору про виконання робіт
_
від _ _ 200_ р.

м. __ _ _ 200_ р.

Цей Акт складено на виконання Договору про виконання робіт
__ від _ __ 200_ р., укладеного між __ (далі іменується Замовник) та __ (далі іменується Виконавець).

Ми, що нижче підписалися, Виконавець, в особі _
__,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати


Скачать в формате DOC