Договор перевозки

ДОГОВР перевезення вантажу

м. __ _ __ 200_ р.

Ми, __
(указати найменування сторони та необхідні дані про неї)
(далі іменується Перевізник) в особі __
_,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)
з одного боку, та _
(указати найменування сторони)
(далі іменується Відправник) в особі _
_,
(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __,
(указати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншого боку, (у подальшому разом іменуються Сторони) уклали цей Договір перевезення вантажу (далі іменується Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬН ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перевізник за плату бере на себе зобов
язання надати Замовникові послуги із перевезення вантажу, вказаного у п.1.2 цього Договору, із місця відправлення до місця призначення.
1.2. Вантажем, що є предметом цього договору є:
__
1.3. Особливі умови щодо зберігання, транспортування вантажу, вимоги щодо безпеки тощо:
__
1.4. Пункт відправлення: _ _.
1.5. Пункт призначення: _ _.
1.6. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажу, який був затарений, упакований або опломбований Відправником.
1.7. Відповідальність за збереження та цілісність вантажу несе Перевізник.
1.8. Оформлений подорожній лист, завірений Перевізником, при пред'явленні водієм, який виконує обов'язки експедитора, є підставою для одержання ним вантажу для перевезення та покладення відповідальності за схоронність такого вантажу на Перевізника.
1.9. Час відправлення вантажу __.
1.10. Строк доставки вантажу за цим Договором не повинен перевищувати __ з часу відправлення вантажу.
1.11. Навантаження та вивантаження вантажу здійснюється:
__.
(указати місце і час навантаження та розвантаження вантажу)

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВЗНИКА
2.1. Своєчасно надати Замовникові вантажний технічно справний автотранспорт, призначений для перевезення вантажу, що є предметом цього Договору.
2.2. Своєчасно власними силами та за власний рахунок здійснити завантаження вантажу у транспортні засоби.
2.3. Забезпечити безпечні умови транспортування та доставки вантажу до пункту призначення. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.
2.4. У встановлені Договором строки доставити вантаж до пункту призначення та передати його вантажоодержувачу.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВДПРАВНИКА
3.1. П


Скачать в формате DOC