Формы договоров (укр.)

 • Договор уступки права требования

  ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ _г. _ _ __ 200__г._ (далее Первоначальный кредитор) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и _...

 • Согласие на перевод долга

  (Кому)__(должность руководителя должника)_(наименование предприятия-должника)____(ФИО руководителя должника)(от кого) __(должность руководителя кредитора)_(наименование предприятия-кредитора)__(ФИО руководителя кредитора)СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕВОД ДОЛГАНаст...

 • Уведомление о состоявшейся уступке права требования

  (кому)__(должность руководителя должника)_(наименование предприятия-должника)____(ФИО руководителя должника)(от кого) __(должность руководителя кредитора)_(наименование предприятия-кредитора)__(ФИО руководителя кредитора) УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТОЯВШЕЙСЯ У...

 • Договор уступки права требования

  Договор уступки права требования __г. __ __ 200 г._ (далее Первоначальный кредитор) (название предприятия, учреждения, организации)в лице _,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и __...

 • Договор об уступке права требования

  ДОГОВР ПРО ВДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИм. Харків"_" __ 2008 р.__ (далі - Первісний кредитор)(повна назва юридичної чи П. . Б. фізичної особи)в особі _,(посада та П. . Б.)що діє на підставі __,(положення, статуту)з однієї сторони, і _ (далі - Новий кредит...

 • Уведомление об удержании вещи

  Кому: _(должность руководителя должника)_(наименование предприятия-должника)__(ФИО руководителя должника)От кого:_(должность руководителя кредитора)_(наименование предприятия-кредитора)_(ФИО руководителя кредитора)УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УДЕРЖАНИИ ВЕЩИНастоящ...

 • Уведомление о платеже по договору поручительства

  Кому: _(найменування юридичної особи)__(посада керівника)__(прізвище, ініціали керівника)Від кого: _(найменування юридичної особи)__(посада керівника)__(прізвище, ініціали керівника)ПОВДОМЛЕННЯПРО ПЛАТЖм. __ _ _ 200_ р.1. На підставі п. __ Догово...

 • Договор поручительства (трехсторонний)

  ДОГОВР ПОРУКИм. __ _ _ 200_ р.Ми, __(указати найменування сторони)(далі іменується Поручитель) в особі __,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що мешкає за адресою _, (указати адресу)Паспорт серія _ номер _, виданий _ __ _ р. (указати ким...

 • Договор поручительства

  ДОГОВР ПОРУКИм. __ _ _ 200_ р.Ми, __(указати найменування сторони)(далі іменується Поручитель) в особі __,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що мешкає за адресою _, (указати адресу)Паспорт серія _ номер _, виданий __ __ _ р. (указати д...

 • Договор залога товаров в переработке

  ДОГОВР ЗАСТАВИ ТОВАРВ У ПЕРЕРОБЦм. __ _ __ 200_ р.Ми, _(указати найменування сторони)(далі іменується Заставодавець) в особі _,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _,(указати: статуту, довіреності, положення тощо)з одног...

 • Договор залога товаров в обороте

  ДОГОВР ЗАСТАВИ ТОВАРВ В ОБОРОТм. __ _ __ 200_ р.Ми, __(указати найменування сторони)(далі іменується Заставодавець) в особі _,(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(указати: статуту, довіреності, положення тощо)з одног...

 • Договор залога имущественных прав

  ДОГОВОР ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ__г. __ _ 200__г._ (далее Залогодержатель) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании __, с одной стороны, (устава, доверенности, положения и т. п.)и _ (далее...

 • Договор залога имущества

  ДОГОВОР ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА__г. __ от _ _200__г._ (далее Залогодатель) (название предприятия, учреждения, организации)в лице __,(должность, ФИО)действующего на основании _, (устава, доверенности, положения и т. п.)с одной стороны, и __ (далее Залого...

 • Договор задатка

  ДОГОВР про надання завдаткум. __ "_" _ 200_ р.Ми, __(вказати найменування сторони)(надалі іменується "Боржник") в особі __,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)з одного бо...

 • Гарантийное письмо

  __(бенефіціару)__ГАРАНТЙНИЙ ЛИСТм. _"_" _ 200_ р.1. Цією Гарантією __(найменування банку, фінансової установи, страхової організації)(надалі іменується "Гарант") в особі __(посада, прізвище, ім'я, по батькові)_,що діє на підставі __ (вказати: статуту...

 • Договор о предоставлении гарантии

  ДОГОВР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТм. __ "__" _ 200__ р.Ми, __(вказати найменування банку, іншої фінансової установи)(надалі іменується "Гарант") в особі __, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі _ з одного боку,...

 • Договор залога

  ДОГОВР ЗАСТАВИ м. __ __ р._, юридична адреса: __, в особі директора __, що мешкає за адресою: __, ідентифікаційний номер __, який діє на підставі Статуту (далі має назву Заставодавець), з одного боку, та __, юридична адреса: _, в особі директора _, щ...

 • Договор поручительства

  ДОГОВР ПОРУКИм. ___ 200__ року_, в особі директора __, який діє на підставі Статуту (далі має назву Кредитор), з одного боку, __, в особі директора _, який діє на підставі Статуту (далі має назву Поручитель) з іншого боку, та _, в особі директора _,...

 • Сопроводительное письмо к проекту договора

  СУПРОВДНИЙ ЛИСТ ДО ПРОЕКТУ ДОГОВОРУДата "_"__ 200_ року__ Керівнику __Місцезнаходження _____Надсилаємо Вам два примірники проекту Договору __ _ від "_" _ 200 _ р. про _ на період __ 200 _ р. Просимо Вас розглянути проект Договору;Скачать в формате...

 • Соглашение о зачете встречных однородных требований

  Угода про зарахування зустрічних однорідних вимогм. __ "_" _ 200_ р._(вказати найменування сторони)(що далі іменується "Сторона-1") в особі ___,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)що діє на підставі __, з одного боку, (вказати: статуту, д...