Формы договоров (укр.)

 • Типовой договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

  Додаток 3 до підпункту 3.1.7 пункту 3.1 нструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України Типовий договір про добровільну уча...

 • Типовой договор обязательного страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений государственными сельскохозяйственными предприятиями, урожая зерновых культур и сахарной свеклы сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственно

  Додаток 2 до Порядку і правил Зразок Типовий договір обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогоспода...

 • Типовой договор обязательного страхования гражданской ответственности субъектов хозяйствование за ущерб, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятель

  Додаток 2 до Порядку і правил Зразок ТИПОВИЙ ДОГОВР обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпеч...

 • Типовой договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за ущерб, который может быть причинен третьим лицам

  Додаток 2 до Порядку і правил Зразок Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам Місцеідатаукладеннядоговору"_"__200_р. Страховик __ (повне найменування, прізвище, ім'я,...

 • Типовой договор обязательного страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов

  Додаток 2 до Порядку і правил Зразок ТИПОВИЙ ДОГОВР обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів Місце і дата укладення догов...

 • Типовые формы защитных оговорок к внешнеэкономическим договорам (контрактам), предусматривающим расчеты в иностранной валюте

  Додаток N 2 до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. N 444 ТИПОВ ФОРМИ захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валютіВалютн...

 • Типовые платежные условия внешнеэкономических договоров (контрактов)

  Додаток N 1 до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. N 444 ТИПОВ ПЛАТЖН умови зовнішньоекономічнихдоговорів (контрактів)Експорт 1. Поставка товарів з платежем проти поданих документів або на ум...

 • Примерный договор об обязательной отработке выпускниками высших аграрных учебных заведений в сельской местности

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної політики України від 21 серпня 2006 р. N 454 Примірний договір про обов'язкове відпрацювання випускниками вищих аграрних навчальних закладів у сільській місцевості N _"_" __ 200_ р.Головне управління агропром...

 • Направление на получение высшего образования по целевому льготному государственному кредиту

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2003 р. N 508 НАПРАВЛЕННЯ на здобуття вищої освіти за цільовим пільговим державним кредитом N 000000"_" __ 200_ р. __ (назва органу виконавчої влади, що видав на...

 • Соглашение о предоставлении целевого льготного государственного кредита для получения высшего образования

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 31 липня 2003 р. N 508 УГОДА N __ про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти м. __"_" __ 200_ р. __ (повна назва вищого навчального...

 • Договор об осуществлении расчетно-кассового обслуживания

  Додаток 1 до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства (у редакції наказу Державного казначейства України від 19 квітня 2005 р. N 70) Договір* про здійснення розрахунково-касового обслуговування __ * Зразок до...

 • Типовой договор о предоставлении населению услуг по газоснабжению

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. N 938 ТИПОВИЙ ДОГОВР про надання населенню послуг з газопостачання __ (назва населеного пункту)_ __ 200_ р.__ (найменування підприємства (організації), що виконує роботи...

 • Типовой договор на поставку природного газа

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 10 квітня 1995 р. N 42 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 1995 р. за N 227/763 ТИПОВИЙ ДОГОВР НА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО Г...

 • Типовой договор на транспортировку природного газа

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 10 квітня 1995 р. N 42 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 1995 р. за N 228/764 ТИПОВИЙ ДОГОВР на транспортування природног...

 • Трудовой договор на участие в оплачиваемых общественных роботах

  Додаток 4 до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт ТРУДОВИЙ ДОГОВР на участь у оплачуваних громадських роботах м. __ "_" _ 199 р. __ (найменування підприємства, установи, організації) в ос...

 • Договор о совместной деятельности по организации оплачиваемых общественных работ

  Додаток 3 до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт ДОГОВР про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт м. _ "_" __ 199__ р. Центр зайнятості, який далі іменується Ц...

 • Форма трудового договора между работником и физическим лицом

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. N 260 ЗРАЗОК Форма трудового договору між працівником і фізичною особою Місто __"_" _ 200_ р. Прізвище __ м'я _ По батькові __, Рік народження _ Місце робот...

 • Типовая форма контракта с руководителем предприятия, находящегося в государственной собственности

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з керівником підприємства, що є у державній власності __ " " _199 р. Місце укладення контракту __ Мініс...