Методички

 • Юридична деонтологія

  С.С. Сливка Юридична деонтологія Навчально-методичний посібник Львів 2003 Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України С.С. Сливка Юридична деонтологія Навчально-методичний по...

 • Цивільний процес

  Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Юридичний інститут Кафедра цивільного права та процесу ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО Програ...

 • Цивільний процес 2 (питання)

  Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет Екзаменаційні завдання з навчальної дисципліни 'Цивільне процесуальне право України' Львів -...

 • Цивільний процес 1 (питання)

  Питання: тема 1-5 1. Завданням цивільного судочинства відповідно до ЦПК є: 2. Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до наступних нормативно-правових актів: 3. Що з нижче переліченого не входить до системи цивільно-процесуального з...

 • Цивільне право 3 (особлива)

  Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет Екзаменаційні завдання з навчальної дисципліни ' Цивільне право України - особлива частина' Львів...

 • Цивільне право 3 (задачі)

  Задача № 1. На основі постанови податкової інспекції про порушення норм податкового законодавства із розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю у безакцептному порядку було списано 102 тис. грн. Товариство звернулос...

 • Цивільне право 3 (загальна)

  Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет Екзаменаційні завдання з навчальної дисципліни 'Цивiльне право України' Львів - 2008 1. Цивiльн...

 • Цивільне право 2.10 (питання)

  Спадкування - це /......................../ : Спадщина складається з /......................../ : Місцем відкриття спадщини є /......................../ : Якщо місце проживання спадкодавця невідоме і за відсутності у нього нерухомого майна...

 • Цивільне право 2.09 (питання)

  Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юрид...

 • Цивільне право 2.08 (питання)

  Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у такій формі: _________________________ За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату): _________________________ Якщо лі...

 • Цивільне право 2.07 (питання)

  Договір про надання споживчого кредиту укладається /......................../ Споживач має право протягом .....відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин /......................../ Фактич...

 • Цивільне право 2.06 (питання)

  Предметом договору страхування може бути /..................../ : Предметом договору страхування може бути /..................../ : Предметом договору страхування може бути /..................../ : Предметом договору страхування може бути...

 • Цивільне право 2.05 (питання)

  Договір перевезення вантажу укладається в /................/ За даним договором одна сторона зобов'язується надати другій стороні за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для пер...

 • Цивільне право 2.04 (питання)

  До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність /................/ При залученні до роботи субпідрядників у договорі підряду відповідальним за результат роботи перед замовником є /............

 • Цивільне право 2.03 (питання)

  Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо /................/ Дарувати майно малолітніх дітей батьки /................/ Договір дарування майнового права укладається /................/ Договір дарування...

 • Цивільне право 2.02 (питання)

  В якій формі укладається договір найму транспортного засобу /................/ Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи /................/ За договором найму транспортного засобу екіпаж, який об...

 • Цивільне право 2.01 (питання)

  Договором є /................/ Якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони, т...

 • Цивільне право 2 (тести)

  Загальні положення про договір - "Купівля - Продаж" Завдання першої складності 1. Договором є: а) правочин; б) домовленість двох або більше сторін; в) домовленість двох або більше осіб; г) згода осіб; д) угода між сторонами. 2. Якщо одна с...

 • Цивільне право 2 (задачі)

  ЗА Д А Ч І З Цивільного права України Частина 1 Тема 1. Джерела цивільного права Задача № 1. На основі постанови податкової інспекції про порушення норм податкового законодавства із розрахунковим рахунком товар...

 • Цивільне право 11

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" (Частина 1)...