Про забезпечення безпеки кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу

                                                          

               У К А З 
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

           Про забезпечення безпеки 
       кандидатів на пост Президента України 
          під час виборчого процесу 
 

   Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про 
державну охорону органів державної влади України та посадових 
осіб" ( 160/98-ВР ), частини четвертої статті 65 Закону України 
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) п о с т а н о в л я ю: 

   1. Управлінню державної охорони України вжити невідкладних 
заходів щодо забезпечення цілодобової державної охорони кандидатів 
на пост Президента України під час виборчого процесу. 

   2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки 
України, іншим правоохоронним органам у межах своєї компетенції та 
у взаємодії з Управлінням державної охорони України взяти участь у 
здійсненні державної охорони кандидатів на пост Президента України 
під час виборчого процесу. 

   3. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
всебічно сприяти  відповідно  до  визначених  Конституцією 
( 254к/96-ВР ) та законами  України  повноважень  Управлінню 
державної  охорони  України у забезпеченні державної охорони 
кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу. 

   4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
 

 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 

 м. Київ, 30 листопада 2009 року 
     N 976/2009